Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Poortgebouw Donkere Poort, Sastehuis, brouwerij Gebroeders Vanden Berghe, katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier en stadswoningen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 02-02-1981 tot heden

ID
8924
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8924

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat het poortgebouw Donkere Poort, het Sastehuis, de brouwerij Gebroeders Vanden Berghe, de katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier, de architectenwoningen J.F. Colin en enkele stadswoningen.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van de industrieel-archeologische waarde van de voormalige brouwerij met annexen uit de vroege 19de eeuw met latere aanpassingen, verbouwingen en uitbreidingen tot in de late 19de eeuw, eveneens omwille van de industrieel-archeologische waarde van de voormalige katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier uit de eerste helft van de 19de eeuw, met latere uitbreidingen tot spinnerij-weverij tot in de late 19de eeuw.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000628, Donkere Poor ten Sastehuis met omgeving (S.N., 1981).


Waarden

De Donkere Poort, het Sastehuis, de voormalige brouwerij Gebroeders Vanden Berghe en de voormalige katoenspinnerij Van de Broecke - Grenier, met hun omgeving, zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Donkere Poort, Sastehuis, brouwerij en spinnerij met omgeving

Bachtenwalle, Creesersweg, Hof ten Walle, Lodewijk van Malestraat, Prinsenhof, Prinsenhofplein, Rabotstraat, Sanderswal (Gent)
Het stadsgezicht omvat het poortgebouw Donkere Poort en aansluitende constructies, de brouwerij Gebroeders Vanden Berghe, katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier, architectenwoning J. Colin en enkele burgerhuizen en stadswoningen.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis en poort

Prinsenhof 52 (Gent)
Bepleisterde muur met afgeschuinde kanten en schamppalen, smal getralied venster links, recht afgedekt. Daarachter geplaveide toegangsweg met links een woning en achteraan, uitziend op de Lieve, gebouwen afkomstig van de uitbreidingen der Brouwerij Fiévé-Legers na 1870. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak met gecementeerde 19de-eeuwse lijstgevel.


Donkere Poort, Sastehuis en Brouwerij Gebroeders Vanden Berghe

Bachtenwalle 10, Prinsenhof 54-56, 141 (Gent)
Van het grootse omwalde en ommuurde kasteel Prinsenhof, dat in de loop van 14de-16de eeuw gegroeid was uit het verdwenen Hof ten Walle, rest slechts één van de drie poorten die toegang verleenden tot het voorhof, namelijk de Donkere Poort. Haaks en aansluitend herenhuis, zogenaamd Sastehuis, bij de binnengevel van de Donkere Poort circa 1750 opgetrokken op oudere overwelfde kelders. Voorts rechts van de poort voormalige brouwerij van twee bouwlagen, met stallingen en koetshuizen op begane grond, opgericht begin 19de eeuw als Brouwerij Gebroeders Vanden Berghe.


Drie stadswoningen

Prinsenhof 46-50 (Gent)
Een dubbel- en twee enkelhuizen van respectievelijk drie en twee traveeën, drie bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1900.


Herenhuis ontworpen door J.F. Colin

Prinsenhof 113-139 (Gent)
Deze imposante woning aan de westkant van het Prinsenhofplein werd in 1791 opgetrokken door meester timmerman en schrijnwerker Joachim Frans Colin. In dit pand werden enkele oudere Prinsenhofresten geïntegreerd.


Hoekhuis

Prinsenhof 111 (Gent)
Onderkelderd hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, volgens archiefstukken opgetrokken in 1791. Derde bouwlaag en art-decogetinte cementering van voorgevel daterend uit eerste kwart 20ste eeuw.


Katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier

Hof ten Walle 1-2 (Gent)
Voormalige katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier, ontstaan circa 1825, en vanaf 1850-1851 spinnerij en weverij; sedert het einde van de 19e eeuw in handen van de textielfamilie Van Acker-Vanden Broecke.


Stadswoning

Prinsenhof 44 (Gent)
Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (leien), volgens archiefstukken van 1782 en aansluitend bij de bebouwing van het Prinsenhofplein.

Andere relaties

Is gerelateerd aan

Huizenrij met lijstgevel

Prinsenhofplein 8-11 (Gent)