Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Groot Begijnhof

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-04-1994 tot heden

ID: 8941   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8941

Besluiten

Groot Begijnhof of Sint-Elisabethbegijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1994  ID: 2669

Beschrijving

Het Groot Begijnhof of Sint-Elisabethbegijnhof is beschermd als stadsgezicht.Waarden

Het Sint-Elisabethbegijnhof is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als uniek voorbeeld van een bewaard gebleven gesloten begijnhofcomplex in neogotische baksteenarchitectuur gebouwd naar ontwerp van de architecten J.B. Béthune en A. Verhaegen in 1873-1875.

historische waarde

als uniek voorbeeld van een bewaard gebleven gesloten begijnhofcomplex in neogotische baksteenarchitectuur gebouwd naar ontwerp van de architecten J.B. Béthune en A. Verhaegen in 1873-1875.

wetenschappelijke waarde

als uniek voorbeeld van een bewaard gebleven gesloten begijnhofcomplex in neogotische baksteenarchitectuur gebouwd naar ontwerp van de architecten J.B. Béthune en A. Verhaegen in 1873-1875.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 2-98 (Gent)
In 1872 kocht hertog Engelbertus van Arenberg het noordwestelijk deel van de Sint-Baafskouter te Sint-Amandsberg (8 ha groot) de zogenaamde "Nieuwhofkouter". In 1873 werd naar ontwerp van architect Arthur Verhaegen begonnen aan de bouw van het begijnhof.


Is de omvattende bescherming van

Begijnhofkerk Heilige Elisabeth van Hongarije, Heilige Michael en Heilige Engelen

Groot Begijnhof zonder nummer (Gent)
Plannen naar ontwerp van J. Bethune, eerstesteenlegging op 29 september 1873 en plechtige kerkwijding op 29 september 1875. Driebeukige basilicale kerk van negen traveeën met recht afgesloten koor van één travee; ronde traptoren op polygonale aanzet in de oksel van westgevel en noordelijke zijbeuk.


Kapel Sint-Antonius van Padua

Groot Begijnhof zonder nummer (Gent)
Eenbeukige kapel van drie traveeën onder leien zadeldak met kleine dakruiter. Gebouwd in de as van de oostgevel der infirmerie (nummer 66).