Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molen van Larum met omgeving

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
97736
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97736

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De omgeving van de molen van Larum wordt begrensd door Larum, Velveken en de Sint-Corneliusstraat. Centraal bevindt zich de houten windmolen van Larum, gelegen op een molenberg met molenaarswoning. Net ten oosten van de molen bevindt zich een mechanische maalderij.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molen van Larum met omgeving

Larum, St.-Corneliusstraat, Velveken (Geel)
De omgeving van de molen van Larum wordt begrensd door Larum, Velveken en de Sint-Corneliusstraat. Centraal bevindt zich de houten windmolen van Larum, gelegen op een molenberg met molenaarswoning. Net ten oosten van de molen bevindt zich een mechanische maalderij.

Is de omvattende vaststelling van

Badhuis

Larum 6 (Geel)
Badhuis van het centrum voor gezinsverpleging opgericht in 1893, met uitzondering van het woonhuis grotendeels gesloopt in 1978 en vervangen door een beschutte werkplaats.


Jongensschool met onderwijzerswoning

Velveken 9 (Geel)
Rechthoekige schoolvleugel van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van 1855 en naastliggend schoolhuis van 1882.


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Larum zonder nummer (Geel)
Kapel gebouwd in 1890 naar ontwerp van G. Verborcht.


Mechanische maalderij

Velveken 1 (Geel)
Maalvaardige mechanische maalderij met uitzicht van circa 1930 en motor van 1955.


Molen van Larum

Velveken zonder nummer (Geel)
De Molen van Larum is een houten korenwindmolen van het type Kempische standaardmolen met halfopen voet uit 1846 en gerestaureerd in 1976-1977 naar ontwerp van Lou Jansen.