Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Aubroeck, Karel

Details

Beschrijving

De expressionistische beeldhouwer en schilder Karel Aubroeck (Temse, 1894 – 1986) had opleiding gevolgd aan de academie van Mechelen. Ondertussen werkte hij in een houtsnijdersatelier. Tijdens de Eerste Wereldoorlog leerde hij als frontsoldaat o.m. aalmoezenier Oscar Versteele en Clemens De Landtsheer kennen, net als Aubroeck heel Vlaamsgezinde figuren. Na de oorlog vestigde Aubroeck zich als zelfstandige houtsnijder in Temse. Hij legde zich eveneens toe op monumentale constructivistische beeldhouwkunst. In 1928 realiseerde hij zijn eerste belangrijk monumentaal werk, 'De Wekgroep'. Zijn beeldhouwwerk wordt gekenmerkt door geslotenheid, zijn expressionisme is getemperd en gestileerd.

Toen er een wedstrijd werd uitgeschreven om beelden te vervaardigen voor de IJzertoren, werd Aubroeck uit 33 kandidaten geselecteerd. De 4 monumentale beelden van de IJzertoren betekenden zijn doorbraak als beeldende kunstenaar. Hij werkte verder met een naturalistische en decoratieve vormgeving in baksteentechniek, steen, gips en vooral in allerlei exotische houtsoorten. Hij bouwde vooral voort op het thema 'Moeder en Kind'. Hij ontwierp kleinere figuren, portretten, heiligenbeelden, oorlogsgedenktekens (o.m. in Temse) en gevelversieringen. Aubroeck mocht samen met architect J. De Ridder het gedenkteken voor Koning Albert aan de Ganzenpoot in Nieuwpoort realiseren, o.m. bestaande uit een monumentaal standbeeld van de koning en baksteenreliëf op de rondgang boven het standbeeld.

Bij de bevrijding in '44 werd Aubroeck voor 3 maanden geïnterneerd, naar verluidt als maker van de beelden aan de IJzertoren, maar zijn 'zaak' werd uiteindelijk zonder gevolg geklasseerd. Vooral vanaf de Tweede Wereldoorlog werd zijn stijl soberder en eenvoudiger. Hij realiseerde talrijke naakte vrouwenbeelden. Onder invloed van Constant Permeke begon hij te schilderen.

Bron:

Beschermingsdossier DW002451, Hannelore Decoodt.

Ontwerper van

Parochiekerk Heilig Hart

Antwerpsesteenweg 78 (Lier)

Moderne zaalkerk met transeptachtige uitbouwen onder platte daken, opgetrokken uit baksteen, in 1938-1939, naar ontwerp van F. Van Reeth.

Oorlogsmonument voor Luitenant De Winde

Hyndrickxbosstraat zonder nummer (Staden)

De bescherming als monument omvat het oorlogsmonument voor Luitenant Juul De Winde. Het monument werd via een verplaatsingsbesluit verplaatst van zijn oorspronkelijke plaats in de Poelkapellestraat naar de Hyndrickxbosstraat.

Monument voor J. De Winde

Hyndrickxbosstraat zonder nummer (Staden)

Monument voor de te Merchtem geboren Vlaamsgezinde luitenant en dichter J. Dewinde, in 1918 gesneuveld bij de bevrijding van Westrozebeke; van 1938 naar ontwerp van K. Aubroeck (Temse).

Sluizencomplex De Ganzepoot met oorlogsmonumenten

Sluizen (Nieuwpoort)

Sluizencomplex uit 1876-78, aangelegd ter hoogte van Nieuwpoort-Stad. Na de Eerste Wereldoorlog, oprichting in de nabijheid van het sluizencomplex van een reeks monumenten ter nagedachtenis van de gesneuvelden.

Parochiekerk Heilig Hart

Antwerpsesteenweg 78 (Lier)

De parochiekerk Heilig Hart is beschermd als monument.

Moederhuis Koningin Astrid

Damputstraat 39, Hospitaalstraat 24, Hospitaalstraat 24A (Hamme)

Voormalig "COO Moederhuis Koningin Astrid", thans administratief centrum van het OCMW. Voormalige kraaminrichting ingeplant op een perceel achter het hospitaal van Hamme, heden het Fabiolaziekenhuis dat deel uitmaakt van het AZ Nicolaas en toegankelijk is via de Hospitaalstraat nummer 24.

Burgerhuis Mathys-Vertongen

Aartstraat 28 (Hamme)

Voormalige directeurswoning gebouwd door Mathys Vertongen, zie initialen MV op de sluitsteen van het deurvenster boven de voordeur. Nadien toebehorend aan E. Van Laere-Huwaert. Herenhuis in eclectische stijl van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), volgens gegevens van het kadaster volledig gereconstrueerd in 1898 door de erfgenamen Vertongen.

Parochiekerk Heilig Hart

Antwerpsesteenweg 78 (Lier)

Moderne zaalkerk met transeptachtige uitbouwen onder platte daken, opgetrokken uit baksteen, in 1938-1939, naar ontwerp van F. Van Reeth.

Geen afbeelding beschikbaar

Appeldijkstraat

Appeldijkstraat (Bornem)

Gebogen straat vertrekkend van aan de kerk in zuidelijke richting.

Scheldestraat

Scheldestraat (Bornem)

Licht gebogen straat tussen Oude Schelde en Schelde, tevens kern van de gemeente en scheiding tussen Grote en Kleine Weert.

Geen afbeelding beschikbaar

Nieuwpoort-Stad

Nieuwpoort (Nieuwpoort)

Nieuwpoort-Stad is voornamelijk een klein verzorgend centrum met vredegerecht, scholen, musea, markt, ziekenhuis en handelsuitrusting. Winkels, commerciële diensten en Horeca zijn voornamelijk gevestigd langs de Kaai, de Marktstraat met als verlengde het Marktplein, en langs een kort gedeelte van de Langestraat; eerder losse groepering van handelszaken dan echte concentratie.

Sluizencomplex De Ganzepoot met oorlogsmonumenten

Sluizen (Nieuwpoort)

Sluizencomplex uit 1876-78, aangelegd ter hoogte van Nieuwpoort-Stad. Na de Eerste Wereldoorlog, oprichting in de nabijheid van het sluizencomplex van een reeks monumenten ter nagedachtenis van de gesneuvelden.

Sociale woonwijk Nationale Watersportbaan Georges Nachez

Belvédèreweg 1-305, Europalaan 1-263, 2-264, Jubileumlaan 2-572, Neermeerskaai 1-307, 2-308, Nekkersberglaan 4-704 (Gent)

Hoogbouwwijk in het groen, van 1959 tot 1965 gerealiseerd aan de watersportbaan (1955) door de stad en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen naar ontwerp van Jules Trenteseau, Geo Bontinck, Victor Coolens, Adrien Bressers, Robert Bernard De Tracy, Robert Rubbens en Fritz Coppieters.

Parochiekerk Heilig Hart

Antwerpsesteenweg 78, Lier (Antwerpen)

Moderne zaalkerk met transeptachtige uitbouwen onder platte daken, opgetrokken uit baksteen, in 1938-1939, naar ontwerp van F. Van Reeth.

Oorlogsmonument voor Luitenant De Winde

Hyndrickxbosstraat zonder nummer, Staden (West-Vlaanderen)

Monument voor de te Merchtem geboren Vlaamsgezinde luitenant en dichter J. Dewinde, in 1918 gesneuveld bij de bevrijding van Westrozebeke; van 1938 naar ontwerp van K. Aubroeck (Temse).

Burgerhuis Mathys-Vertongen

Aartstraat 28, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis in eclectische stijl van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens gegevens van het kadaster volledig gereconstrueerd in 1898 door de erfgenamen Vertongen.

Moederhuis Koningin Astrid

Damputstraat 39, Hospitaalstraat 24, 24A, Hamme (Oost-Vlaanderen)

De nieuwe materniteit werd in 1952 gebouwd op de plaats van de vroegere hospitaalboerderij naar een ontwerp van architect Emiel Van Couwenberghe en uitgevoerd door aannemer Emiel Bogaert.

Uitvoerder van

Gedenkteken Koning Albert I

Kustweg zonder nummer (Nieuwpoort)

Het Koning Albert I monument te Nieuwpoort, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Gedenkteken Koning Albert I

Kustweg zonder nummer (Nieuwpoort)

Dit monument werd opgericht als een blijvende hulde aan alle Belgische frontsoldaten en hun aanvoerder, de "Ridder-Koning" Albert I.

Gedenkteken Koning Albert I

Kustweg zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Dit monument werd opgericht als een blijvende hulde aan alle Belgische frontsoldaten en hun aanvoerder, de "Ridder-Koning" Albert I.