erfgoedobject

Burgerhuis De Vijf Ringen

bouwkundig element
ID
10326
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10326

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Vijf Ringen
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2018

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving
  Deze bescherming was geldig van 15-12-2017 tot 03-05-2018

Beschrijving

Het huis genaamd "De vijf Ringen" werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. Rosalie Van Hoof diende reeds in oktober 1916 plannen in voor de heropbouw van haar woning naar plannen van architect J. Flerackers die een vrijwel exacte kopie waren van de plannen die een twintigtal jaar eerder gebruikt waren voor de bouw van dit huis (een lijstgevel met bossagewerk). De lokale bouwraad, het Provinciaal Comité voor Monumenten en Landschappen en de bestendige deputatie vroegen hierop een gevel die beter aansloot bij het uitzicht van de Grote Markt maar aangezien de gevel nog gedeeltelijk recht stond kon men niet verplichten om deze af te breken. Uiteindelijk trok Van Hoof enkele maanden later zelf haar bouwaanvraag in omwille van de ongunstige toestand voor het aanschaffen van bouwmaterialen. In maart 1921 diende ze opnieuw een bouwaanvraag in met nieuwe plannen van architect Joseph Evrard (gedateerd 19 maart 1921). De lokale bouwraad oordeelde dat de voorgevel op zich geslaagd was maar ongeschikt voor de Grote Markt en dus niet voldeed aan de esthetische bepalingen in het bouwreglement. Hierop vroeg het gemeentebestuur aan de eigenaar een nieuw voorgevelplan dat beter aansloot bij de omgeving en geen afbreuk deed aan het algemeen uitzicht van de Grote Markt. Uiteindelijk werd het ingediende gevelplan 20 april 1922 toch goedgekeurd en uitgevoerd, met slechts een kleine aanpassing aan de puntgevel.

Interbellum neotraditioneel breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (leien). De lijstgevel heeft een bakstenen parement met knipvoegen en een tot een puntgevel verhoogde centrale travee, een blauwhardstenen plint en witstenen muurbanden, lintelen, stijlen, neggen en uitkraging van de centrale, over twee verdiepingen doorlopende, driezijdige erker. De gevel is opengewerkt met rechthoekige muuropeningen en de top is voorzien van een ovalen oculus. Het geschilderde houten schrijnwerk heeft een kleine roedeverdeling in de bovenlichten en op de tweede verdieping. In de deurlichten bleef decoratief smeedwerk bewaard. De borstweringen worden verlevendigd met bakstenen art-decomotieven en – centraal op de eerste verdieping – met een witstenen datumsteen (“1922”). Verder is er decoratief metselwerk boven de vensters op de begane grond en de eerste verdieping, en ter aflijning van het puntgeveltje.

 • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 542, dossier zonder nummer; doos 552, dossier 1921/32 en doos 557, dossier 1922/61.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde, Vandeweghe, Evert
Datum  : 2017


Relaties

 • Is deel van
  Grote Markt en omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis De Vijf Ringen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10326 (Geraadpleegd op 15-06-2021)