Eclectisch ensemble van drie burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Cogels-Osylei
Locatie Cogels-Osylei 14-18, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch ensemble van drie burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in cottagestijl
gelegen te Cogels-Osylei 18 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in cottagestijl
gelegen te Cogels-Osylei 14 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in neorenaissancestijl
gelegen te Cogels-Osylei 16 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

De gebroeders Henri en Léonard Blomme tekenden in 1895 het ontwerp voor deze vrijstaande groep van drie eclectische burgerhuizen. Zoals de meeste ensembles aan het begin van de Cogels-Osylei, zijn deze woningen een realisatie van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen, de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht met als doel de wijk Zurenborg uit te bouwen tot een woonwijk voor de beter gesitueerde burgerij.

De maatschappij bouwde voor eigen rekening tal van modelwoningen en –ensembles, in samenwerking met verschillende bouwmeesters, om op die manier de bouw van woningen door privé-investeerders te stimuleren. Ook was het duidelijk te bedoeling om aan te sturen op de keuze voor rijk uitgewerkte, eclectische ontwerpen. De gebroeders Blomme tekenden een drietal ensembles in Zurenborg in opdracht van de maatschappij. Telkens gaat het om rode bakstenen burgerhuizen waarin de neo-Vlaamserenaissance-invloed doorslaggevend is. Deze stijlkeuze kenmerkt alle realisaties in opdracht van de bouwmaatschappij tot rond 1900.

De drie gekoppelde woningen tellen drie traveeën en drie bouwlagen, onder een leien bedaking. De rode bakstenen gevels zijn verlevendigd met witte natuursteen voor speklagen en accentuering van de gevarieerde muuropeningen. Zoals alle woningen in de straat, zijn er voortuintjes aangelegd, die hier nog in hun oorspronkelijke functie zijn bewaard.

De twee half vrijstaande hoekwoningen (14 en 18) worden gekenmerkt door de torentjes en door de op de cottagestijl geïnspireerde houten uitwerking van de overkragende topgevels boven de deurtraveeën. De driezijdige erkers op de verdieping, de leien luifels boven de houten portieken en het houten balkon bij het zoldervensters sluiten hier bij aan.

De centrale woning (16) heeft meer neo-Vlaamserenaissance-allures, met als opvallendste elementen de rondboogarcade als portiek en de torenvormig uitgewerkte, brede deurtravee bekroond door leien bedaking met fraaie vorstkam.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 1077.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Cogels-Osylei

Cogels-Osylei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.