Neogotisch burgerhuis Sint-Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Cogels-Osylei
Locatie Cogels-Osylei 68, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis Sint-Jozef

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neogotisch burgerhuis Sint-Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

Het neogotische burgerhuis "Sint-Jozef" werd volgens de literatuur ontworpen door architect Edw. Van Not. Het bouwdossier van de woning werd niet terug gevonden. Het bouwjaar dat de geveltop versiert, "ANNO 1903", komt overeen met de gegevens uit het kadasterarchief, dat de woning registreerde als een realisatie van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Deze maatschappij was in 1886 opgericht om Zurenborg te ontwikkelen tot woonwijk voor de hogere middenklasse. De maatschappij bouwde voor eigen rekening tal van modelwoningen en –ensembles, in samenwerking met verschillende bouwmeesters, om op die manier de bouw van woningen door privé-investeerders te stimuleren. Ook was het duidelijk de bedoeling om aan te sturen op de keuze voor rijk uitgewerkte, eclectische ontwerpen. De maatschappij heeft opvallend veel investeringen gedaan in de Cogels-Osylei, in de meest uiteenlopende stijlen. Ze hadden duidelijk de bedoeling deze lei uit te bouwen tot de eyecatcher van de wijk, een opzet waarin ze, door ensembles als dit, zonder twijfel zijn geslaagd.

Het betreft een grote woning van vier bouwlagen en twee ongelijke puntgevels van deur- en venstertravee. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen, met witte natuursteen voor speklagen, vensterkozijnen, erkers en typische neogotische decoratie. De lage begane grond, met ruw natuurstenen parement, is uitgewerkt als sokkel voor de gevel. Er zit een brede spitsbogige voordeur en drie smalle vensters, overschaduwd door de erker van de bel etage. De smalle deurtravee is versierd met een opvallende natuurstenen erker met beeldnis, waarin een natuurstenen beeld van Sint-Jozef is geplaatst van Jules Weyns. De brede venstertravee heeft op de bel etage een open loggia met natuurstenen galerij.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Leggers Antwerpen, Antwerpen Afdeling 22 (Berchem), art. 1519.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 104-105.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Cogels-Osylei

Cogels-Osylei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.