Kasteeltje Hof Mertens of Gulden Poort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Ekeren
Straat Veltwijcklaan
Locatie Veltwijcklaan 1, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Ekeren (Antwerpen) (geografische herinventarisatie: 01-04-2011 - 01-11-2012).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteeltje Hof Mertens of Gulden Poort

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Kasteeltje op vierkante plattegrond, gelegen op een lichte verhevenheid ten zuidoosten van de kerk. Opgericht door Clement Mertens in 1884 naar ontwerp van H. Blomme op westelijk terrein van het landgoed Cuylen of Van de Put. Domein in 1920 aangekocht en verkaveld door de beheerders van de fabrieken De Beukelaer; gebouw in 1920 aangekocht door de gemeente en achtereenvolgens gebruikt als gemeentehuis (1920-1930), vredegerecht (1930-1970) en politiecommissariaat (sedert 1972).

Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder gecombineerde leien bedaking, in neo-Vlaamserenaissance-stijl, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Risalieten met trap- of verhoogde halsgevels; natuurstenen renaissance-elementen als hoekblokken, muurbanden, waterlijsten, steigergaten en gevelversieringen. Gevarieerde venstervormen waaronder klooster- en kruiskozijnen. Polygonale toren aan zuidwestzijde; drie bouwlagen onder ingesnoerde spits; gekoppelde rondboogvensters met tussenzuiltjes en balustrades op de bovenste bouwlagen. Ronde toren onder kegelvormige spits aan oostzijde. Erker met rondboogvensters aan zuidgevel. Noordgevel: getoogde deur in rondboogportiek; bordestrap.

  • KEUKELINCK R. 1972: Ekeren in oude prentkaarten, Zaltbommel, 58.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1992

Aanvullende informatie

In 1930 werden herstellingswerken uitgevoerd aan de bedaking door Eduard Bilmeyer en Henri Claes.

  • Architectuurarchief Provincie Antwerpen, Archief Bilmeyer 10/1/a, Huizen en woningen, Ekeren.

Cappuyns, Toon (20-07-2012 )

In het portaal van het huidige politiekantoor, het eclectische landhuis Hof Mertens, is één van de vier Ekerse oorlogsmonumenten te vinden. Dit pand werd in 1920 aangekocht door de gemeente Ekeren en als gemeentehuis in gebruik genomen. Op 17 november 1920 beslist de gemeenteraad een gedenkteken voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op te richten aan de ingang van het nieuwe gemeentehuis. Het wordt een eenvoudige, vlakke hardstenen gedenksteen waarin alle namen van de slachtoffers zijn gebeiteld. De in Ekeren wonende architect Théophile de Grooff staat in voor ontwerp, plannen en plaatsing.

Hooft, Elise (07-04-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Veltwijcklaan

Veltwijcklaan (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.