Begijnhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Begijnenstraat, Engelen Conventstraat, Heilige Geeststraat, Infirmeriestraat, Kerkstraat-Begijnhof, Kraaieneststraat
Locatie Begijnenstraat 66, Engelen Conventstraat 1-29, 2-28, Heilige Geeststraat 1-21, 2-30, Infirmeriestraat 1-10, Kerkstraat-Begijnhof 1-25, 2-18, Kraaieneststraat 1-15, 2-4 (Diest)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole bouwkundige gehelen (adrescontroles: 01-07-2009 - 31-08-2009).
  • Inventarisatie Diest (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Diest

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is aangeduid als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Diest

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

omvat de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof: gebouwencomplex met omgeving
gelegen te Engelen Conventstraat, Heilige Geeststraat, Infirmeriestraat, Kerkstraat-Begijnhof, Kraaieneststraat (Diest)

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

omvat de bescherming als monument Begijnhof: kerk, poort en gebouwen
gelegen te Engelen Conventstraat, Heilige Geeststraat, Infirmeriestraat, Kerkstraat-Begijnhof, Kraaieneststraat (Diest)

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1938.

omvat de bescherming als monument Begijnhof: straatpatroon
gelegen te Engelen Conventstraat, Heilige Geeststraat, Infirmeriestraat, Kerkstraat, Vestenstraat (Diest)

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

omvat de bescherming als monument Begijnhof: tuinzone
gelegen te Diest (Diest)

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Diest: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Begijnhof. Sedert 1245 vestigden meerdere begijnen zich buiten de vesten van de stad, op het grondgebied van Webbekom. Arnold IV, heer van Diest, kocht dit terrein van de abt van Sint-Truiden en voegde het bij zijn heerlijkheid in 1253-54. Pastoor Niklaas Esch liet circa 1550 de bestaande lemen huisjes afbreken, en het geheel opnieuw aanleggen volgens schaakbordschema met kerk, plein en infirmerie als middelpunt; de begijnenwoningen en conventen werden langzamerhand herbouwd van bak- en zandsteen met verwerking van ijzerzandsteen. Mooi en goed bewaard homogeen ensemble in traditionele stijl; huizen uit de 17de en 18de eeuw veelal gedateerd door middel van muurankers, gesinterde bakstenen of opschriften; fraaie barokke deuren bekroond met rijk versierde nissen (volutes, leder- en rolwerk, festoenen en vaak in situ bewaarde beeldjes van de beschermheilige).

Traditioneel poortgebouw, met monumentale en rijk gebeeldhouwde zandstenen barokpoort aan de Begijnenstraat: korfboog geflankeerd door twee gordelzuilen op neuten; gekornist hoofdgestel met opschrift "BESLOTEN HOF/ COMT IN MYNEN HOF/ MYN SUSTER BRVIT/ 1671" bekroond met een met schelpmotief versierde nis, (barok Onze-Lieve-Vrouwebeeld) gevat tussen gecontourneerde klauwstukken, festoenen, putti en een sterk geprofileerde waterlijst; fraaie, houten makelaar in dezelfde uitbundige Rubensiaanse stijl. Aan de hofzijde, ijzerzandstenen korfboogarcade en kleine baroknis met de patroonheilige.

Conventen. De onbemiddelde begijnen verbleven er in gemeenschap. Het Engelen Convent, Engelenconventstraat 15, "1642 gesticht door den Eerwaarde Heer A. Renier. Bonen pastoor van Lummen", gewijzigd venster gedateerd 1767.

Het Apostelenconvent, Infirmeriestraat nummers 1-2, gedateerd door verankering A O 1662, en 1653; kruisvensters en fraaie barokke rondboogdeur met rechthoekige omlijsting en vlechtmotieven in de zwikken.

Heilige Geestklooster, Kerkstraat nummers 16-18, 17de eeuw (mogelijk met inbegrip van het huis Heilige Geeststraat nummer 2 (1618).

Gedateerde Huizen. Engelenconventstraat nummer 7: 1639 (nis met Heilige Stephanus), nummer 9: 1639 (nis Sint-Denijs); nummer 10: 1648 (nis Heilige Norbertus); nummer 16: 1636 (nis Heilige Adriana); nummer 26: 1663 (nis Heilige Rosalia).

Heilige Geeststraat nummer 2: 1618 (muurankers); nummer 3: 1713 (idem); nummer 11: 1752 (idem); nummer 15: 1766 (idem); nummer 17: 1741 (idem); nummer 21: 1670 (idem); nummer 28: 1(6)52 (verankering).

Kerkstraat nummers 6, 8: 1663 (muurankers); nummer 25: (bouwopschrift: IHS ANNO 1664, boven de deur).

Kraaienneststraat nummer 13 heeft Sint-Antonius als beschermheilige. Nummer 15: Huis Sint-Ignatius.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Diest

Diest (Diest)

omvat Apostelenconvent

Infirmeriestraat 1, 2, Kerkstraat-Begijnhof 4, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis

Kraaieneststraat 13, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis Sint-Ignatius

Kraaieneststraat 15, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1618

Heilige Geeststraat 2, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1636

Engelen Conventstraat 16, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1639

Engelen Conventstraat 7, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1639

Engelen Conventstraat 9, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1648

Engelen Conventstraat 10, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1652

Heilige Geeststraat 26, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1663

Engelen Conventstraat 26, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1663

Kerkstraat-Begijnhof 6-8, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1670

Heilige Geeststraat 21, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1713

Heilige Geeststraat 3, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1741

Heilige Geeststraat 17, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1752

Heilige Geeststraat 11, 11A, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenhuis van 1766

Heilige Geeststraat 15, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnenwoning van 1664

Kerkstraat-Begijnhof 25, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnhofkerk Sint-Catharina

Kerkstraat-Begijnhof 4B, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnhofpastorie met tuin

Begijnenstraat 66 (Diest)

omvat Engelenconvent

Engelen Conventstraat 5, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Heilige-Geestklooster

Kerkstraat-Begijnhof 18, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Infirmerie

Infirmeriestraat 4, Diest (Vlaams-Brabant)

omvat Poortgebouw begijnhof

Kerkstraat-Begijnhof 1, Diest (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.