Parochiekerk Sint-Jan in de Olie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boechout
Deelgemeente Vremde
Straat Dorpsplaats
Locatie Dorpsplaats zonder nummer, Boechout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Boechout (actualisaties: 14-06-2007 - 14-06-2007).
  • Adrescontrole Boechout (adrescontroles: 31-08-2007 - 31-08-2007).
  • Inventarisatie Boechout (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jan in de Olie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Jan in de Olie

Deze bescherming is geldig sinds 24-10-1995.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Jan in de Olie: orgel
gelegen te Dorpsplaats zonder nummer (Boechout)

Deze bescherming is geldig sinds 22-04-1993.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Vremde

Deze bescherming is geldig sinds 24-10-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op langgerekt pleintje gelegen neogotische driebeukige kruiskerk, omringd door kerkhof afgesloten met gietijzeren hek. Opgetrokken in 1857-1859 naar ontwerp van E. Gife (zie gedenkplaat naast portaal met opschrift: "T. Teichmann prov. guvern. erd. op decurio C. de Laet past + Daems past E. Gife arch. anno 1857") ter vervanging van de bouwvallige en te kleine kerk uit de tweede helft van de 17de eeuw (?). Openbare aanbesteding had plaats op 9 januari 1857, en de werken werden half januari 1859 voltooid. Sierlijk gietijzeren hek geplaatst circa 1865 door bedrijf Van Aerschot uit Herentals.

Plattegrond omvat een in de middenbeuk gevatte vierkante westertoren, driebeukig schip van vier traveeën, transept met twee rechte traveeën en vlakke sluiting, koor met twee rechte traveeën en driezijdige sluiting, rechthoekige sacristieën tussen transept en koor. Bakstenen gebouw op bakstenen sokkel met afzaat van natuursteen. Gebruik van natuursteen voor versnijdingen en witte steen van Rochefort voor venstertraceringen.

Westertoren van vier geledingen onder ingesnoerde spits (leien). Haaks op elkaar gestelde steunberen op hoeken toren en middenbeuk. Gedrukte spitsboogdeur onder rechthoekig stucreliëf met calvarietafereel. Spitsboogvenster met neogotische tracering en gekoppelde spitsboogvenstertjes bij derde geleding. Vierde geleding met steunberen op afgekante hoeken; lisenen en spitsboogfries en spitsboogvormige galmgaten.

Middenbeuk en transept onder zadeldaken (leien), zijbeuken onder lessenaarsdaken (leien). Travee-indeling door middel van steunberen; kleine bakstenen boogfries onder kroonlijst. Spitsboogvensters met neogotische tracering. Neogotische calvarie van hardsteen onder afdak versierd met windborden, tegen centraal travee koor. Rechthoekige sacristie en bergplaats onder afgewolfde daken (leien). Getraliede rechthoekige vensters in vlakke omlijsting van arduin en waterlijst.

Interieur

Pseudo-basilicale opbouw; oorspronkelijke beschildering bewaard, namelijk overwegend gebroken wit, roodbruin, rood en blauw, koor met sjabloonmotieven. Schip met spitsboogvormige scheibogen op bundelpijlers met pleisteren bladwerkkapitelen, kruisribgewelf met pleisteren slotstenen. Koor met stergewelf rustend op colonnetten met kapiteel.

Neogotisch mobilair waaronder enkele gepolychromeerde beelden, uit de tweede helft van de 19de eeuw door J.B. De Boeck en J.B. Van Wint; preekstoel van 1867 naar ontwerp van E. Gife uitgevoerd door gebroeders Kockerols; biechtstoelen van 1875; orgel van 1885 door P. Stevens-Vermeersch, orgelmaker te Duffel, met gebruik van pijpwerk uit de eerste helft van de 19de eeuw dat mogelijk verwijst naar orgelmaker Th. Smet.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Vremde, Sint-Jan in de Olie, dossier 2, 5, 6.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerkhoven, Vremde, dossier 1.
  • FAUCONNIER A. en ROOSE P., Het historisch orgel in Vlaanderen, dl. III a, Antwerpen - arr. Antwerpen, Brussel, 1983, p. 399-401.
  • JANSSENS R., Eugène Gife 1819-1890, Provinciaal bouwmeester te Antwerpen. Een studie van zijn kerkelijke bouwkunst, onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, 1981, p. 176-194.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsplaats

Dorpsplaats (Boechout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.