erfgoedobject

Wegedoorn in het Etbos

landschappelijk element
ID: 130003   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130003

Juridische gevolgen

Beschrijving

Enkele exemplaren van wegedoorn (Rhamnus cathartica) zijn spontaan uitgezaaid langs het Etbos ten zuiden van Zuidlede te Moerbeke.

De wegedoorn bevindt zich aan de rand van een wandelwegel midden in het Etbos, een bos van ongeveer 7 hectare. Het Etbos is langs de rand van de Moervaartdepressie, gelegen aan de Zuidlede en de Olentgracht. Het gebied wordt gekarakteriseerd door langwerpige percelen bos en landbouwgronden op een zandleembodem. Het Etbos is een complex van nitrofiel elzenbos, essen-olmenbos, wilgenstruweel, moerasspirearuigten en vochtige populierenaanplanten. Verspreid bevinden zich enkele oude exemplaren wegedoorn die zijn uitgegroeid tot kleine bomen. Het grootste exemplaar heeft een stamomtrek van 1,16 meter (gemeten op 10 centimeter hoogte) en is 10 meter hoog (opname in 2013).

Wegedoorn is vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam binnen Vlaanderen. De soort heeft omwille van zijn zeldzaamheid grote waarde als autochtone genenbron. De wegedoorn verkiest een kalkhoudende grond. Typisch voor de Moervaartdepressie is de aanwezigheid van moeraskalk, wat het mogelijk maakt voor de wegedoorn hier te groeien. De wegedoorn is waardplant voor de dagvlinders citroenvlinder en boomblauwtje. De exemplaren zijn zeker authentiek, aangezien ze al sinds oudsher in de omstreken voorkomen.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/44045/101.1, Thematisch-typologische en thematisch-geografische bescherming van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: Oost-Vlaanderen, fase 2A, nr. 12 (S.N., 2013).

Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2013


Relaties

  • Is deel van
    Moerbeke

  • Is deel van
    Moervaartdepressie

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Wegedoorn in het Etbos [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130003 (Geraadpleegd op 04-07-2020)