Houtkanten langs holle weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Gieveldstraat
Locatie Gieveldstraat zn (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict Vallei van de Gulp bij Teuven

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten, opgaande bomen
Contextholle wegen
SoortAcer campestre (veldesdoorn, Spaanse aak), Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus (meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Quercus robur (zomereik), Rosa (roos), Salix (wilg)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (27-04-2010)

Lengte 300 m

Beschrijving

De gemengde houtkant staat op de hellingen van een voormalige holle weg. Dit tracé is het traject dat reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris ingetekend staat. Ook op de 19de-eeuwse topografische kaarten is deze holle weg het traject van de Gieveldstraat. Later werd meer westelijk een langere en minder steile nieuwe weg aangelegd.

De soortensamenstelling bestaat uit opgaande bomen en hakhout van gewone es, knotbomen en hakhout van veldesdoorn, opgaande zomereiken, hazelaar, roos, meidoorn, wilg en gewone esdoorn. De kruidlaag bestaat uit bosrank, muskuskruid, gevlekte aronskelk en bosbingelkruid. De houtkant telt ook een opgaande eik met een stamomtrek van van 330 cm.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2010

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

is gerelateerd aan Relict holle weg tussen Teuven en Gieveld

Gieveldstraat (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.