erfgoedobject

Kloostertuin van de augustijnen

landschappelijk element
ID
134223
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134223

Juridische gevolgen

Beschrijving

Overblijfsel (9 are 13 centiare) van een voormalige kloostertuin met enkele oude bomen, onder meer een ginkgo.

Het augustijnenklooster werd in 1615 gesticht op initiatief van enkele Tiense notabelen, die de karmelieten die lesgaven in de kapittelschool op het Sint-Germeinskerkhof wilden vervangen door augustijnen. De oude Sint-Barbarakapel op de hoek van de Dr. J. Geensstraat en de Danebroekstraat werd de kloosterkapel en door schenkingen en aankopen kregen zij een groot aaneengesloten blok tussen de Broekstraat, de Dr. J. Geensstraat, de Danebroekstraat en de Grote Markt in bezit. Tijdens het beleg van Tienen in 1635 werd een gedeelte van de pas voltooide kloostergebouwen verwoest. De schade was vrij vlug hersteld. In 1798 werd het klooster als 'nationaal goed' verkocht aan vijf verschillende eigenaars. In 1822 brandde een groot gedeelte van de gebouwen af en drie jaar later verdwenen het logeerhuis en de kapel. Slechts de vleugel langs de Danebroekstraat bleef bewaard. Als Primitieve eigenaar wordt de handelaar Louis Verlat vermeld. Achter het huis lag een tuinperceel (nr. 262) van 22 are en daarachter een boomgaard (nr. 264) van 24 are, die zich tot aan de Broestraat uitstrekte en twee huisjes omvatte, waar vermoedelijk huispersoneel woonde.

De zuidelijke helft van het tuinperceel wordt momenteel als parkeerterrein gebruikt, de noordelijke helft ligt braak. Op dit braakliggende stuk staan momenteel vier oude bomen: een witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) met 314 cm stam­ omtrek, een hemelboom (Ailanthus altissima) met 255 cm omtrek, een gewone haagbeuk (Carpinus betulus) met 165 cm omtrek en vooral een ginkgo (Ginkgo biloba) met 377 cm omtrek. Bovendien zijn nog de relicten waarneembaar van twee merkwaardige bomen: levende wortelopslag en de dode stam van een ruwe iep met opgaande twijgen (Ul­mus glabra 'Exoniensis') met 187 cm stamomtrek en levende opslag en de stronk (160 cm diameter) van een plataan (Platanus hispanica). De ginkgo, de plataan en de haagbeuk werden vermoedelijk aangeplant in het midden van de 19de eeuw; de paardenkastanje, de iep en de hemelboom in het begin van de 20ste eeuw, toen dokter Jozef Geens eigenaar was.

Merkwaardige boom (opname 9 juni 1998)
Het cijfer in vet geeft de stamomtrek in centimeters weer. De omtrek wordt standaard gemeten op 150cm hoogte.

 • 1. ginkgo (Ginkgo biloba) 377
 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Oudste kadastrale legger 212 Tienen, art. 845 nrs. 2-7 en 16.
 • Bouwen door de Eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – arrondissement Leuven, Brussel, Ministerie van Nederlandse Cultuur, 1971, p. 380.
 • KEMPENEERS P., Thuis in Thienen (I), Tienen, uitg. P. Kempeneers, 1999, p. 99-104.

Bron     : DENEEF, R., 2008. Historische tuinen en parken van Vlaanderen - Zuidoostelijk Brabant - Haspengouw: Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, Zoutleeuw, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  Deneef, Roger
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Japanse notenboom in tuin Augustijnenklooster

 • Is gerelateerd aan
  Klooster der augustijnen

 • Is deel van
  Tienen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kloostertuin van de augustijnen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134223 (Geraadpleegd op )