Heilige Antonius van Padua-kerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Luikstraat
Locatie Luikstraat 10, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Heilige Antonius van Padua-kerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Heilige Antonius van Padua-kerk

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lokeren

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

Beschrijving

Het klooster der paters minderbroeders bestaat uit achterin gelegen en daardoor onopvallende kloostergebouwen en een haaks op de straat ingeplante kerk met voorgevel op de rooilijn. De paters minderbroeders, ook recolletten genoemd, vestigden zich alhier in 1848 in een ruim herenhuis.

Driebeukige, transeptloze, pseudobasilicale kloosterkerk in neogotische stijl opgetrokken in 1850-52 naar ontwerp van stadsarchitect Jean Joseph Stevens. De voorgevel beantwoordde naar verluidt niet aan het ideaalbeeld dat de paters zich van de neogotiek hadden gevormd en werd daarom in 1886 volledig hermaakt naar ontwerp van de architecten Jules De Somme en Emile Van Hoecke-Peeters. Deze, grotendeels gecementeerde voorgevel wordt gedomineerd door een centrale spitsboognis waarin het hoofdportaal en een roosvenster bovenaan. Rijk uitgewerkt portaal met blind boogveld, hogers en kruisbloem, en geflankeerd door pinakels. Een analoog motief, maar zwaarder, markeert eveneens de gevelhoeken. Tudorbogige zijportalen waarboven een overkragende spitsboogfries; daarboven een ruim tweeledig spitsboogvenster. Gevelbekroning door middel van een klimmende kroonlijst op consoles, eindigend op een fiaal met kruis. In de zijbeukmuren, zeven spitsboogvensters met ijzeren roedeverdeling; ertussen staan dunne steunberen zonder versnijding. Rechthoekig koor, bekroond door een achtzijdige houten dakruiter met slanke, ingesnoerde naaldspits.

Interieur overdekt met houten kruisribgewelven. Spitse scheibogen rusten op verjongende zuilen met koolbladkapiteel. Witmarmeren gedenkplaten in het koor: links "LUDoVICI JosephI praesULIs benIgnI DeXtera beneDIXIt aC posUIt", rechts "eX Voto, aUspICe antonIo LUDoVICUs LIMboUrg posUIt".

Mobilair: Schilderijen: "Heilige Maagd als beschermster van de Franciscaanse Familie" (circa 1863, Frans Anseele, Gent); "Stigmatisatie van de Heilige Franciscus" (1846, P. Van Hanselaere, Gent, in 1852 door hem gewijzigd en vergroot); "Verschijning van het Kind Jezus aan Sint-Antonius" (1864, Eugeen Van Maldeghem).

Meubilair: kruisweg (1861, Eug. Van Maldeghem); koorbanken uit het afgeschafte klooster te Sint-Niklaas; preekstoel (1864-65, P. De Meyer, Turnhout); biechtstoelen (1866-67, P. De Meyer; 1880, L. Bartels).

  • FRAUSSEN E., o.f.m., De Minderbroeders te Lokeren (1848-1940), Mechelen, 1948.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Luikstraat

Luikstraat (Lokeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Klooster der paters minderbroeders

Luikstraat 10-12, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.