Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Krijgslaan, Vaderlandstraat
Locatie Krijgslaan 124, Vaderlandstraat 168, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

Deze bescherming is geldig sinds 25-04-2006.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Miljoenenkwartier

Deze bescherming is geldig sinds 18-04-1994.

Beschrijving

Voormalig woonhuis en atelier van architect J.A. De Bondt, volgens bouwaanvraag daterend van 1929. Ruime alleenstaande villa op de hoek met de Vaderlandstraat met omringende tuin afgesloten door een laag bakstenen muurtje (decoratief verband) met begroeide ijzeren hekken. Vrij monumentaal bakstenen gebouw met twee bouwlagen (verspringende bouwlaaghoogte) en plat dak (naar verluidt de eerste villa met plat dak in de stad) in een expressionistische en niet strikt zakelijke stijl eigen aan architect De Bondt doch beïnvloed door architect Berlage en de Amsterdamse School.

Haast rechthoekige plattegrond met uitspringende veelzijdige erkers en toren aan de voorzijde. Spel van volumes met duidelijk naar buiten herkenbare ruimtes, ondermeer de toren als expressionistische uitdrukking van een zekere vorm van functionalisme (confer Berlage).

Woonhuis met donker bakstenen parement, (diepliggende horizontale voegen) plint en onderbouw in zijgevel in decoratief verband. Gegroepeerde rechthoekige vensters met horizontaliserende doorgetrokken tussendorpels (bovenlichten met vernieuwd glas in lood). Vooraan vijfhoekig uitgewerkte toren met drie bouwlagen met ondermeer vierkante venstertjes onder de daklijst; centrale vlaggenmast. Ingang rechts onder portiek met drie gemetselde pijlers en plat dak.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1944-45, gedeeltelijke vernieling van het atelier (zijde Vaderlandstraat) en vensters met glas in lood en geschilderd glas door de kunstschilders Savereys en Deleu. Wederopbouw in 1948 met verhoging met één bouwlaag en inrichting als afzonderlijke woonst.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1929/K/1.
  • s.n. 1978: Architectuur te Gent: analyses, cataloog tentoonstelling, Gent, 28-31.
  • FLOUQUET P.L. 1935: De Bondt ou du romantisme à l'architecture industrielle, Bâtir 26, 14.
  • VANNESTE F. 1976: Architectuur in Gent tussen 1920 en 1935 , onuitgegeven proefschrift Hoger Sint-Lucasinstituut Gent, 29-30.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Krijgslaan

Krijgslaan (Gent)

maakt deel uit van Vaderlandstraat

Vaderlandstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.