erfgoedobject

Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

bouwkundig element
ID
18429
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18429

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig woonhuis en atelier van architect J.A. De Bondt, volgens bouwaanvraag daterend van 1929. Ruime alleenstaande villa op de hoek met de Vaderlandstraat met omringende tuin afgesloten door een laag bakstenen muurtje (decoratief verband) met begroeide ijzeren hekken. Vrij monumentaal bakstenen gebouw met twee bouwlagen (verspringende bouwlaaghoogte) en plat dak (naar verluidt de eerste villa met plat dak in de stad) in een expressionistische en niet strikt zakelijke stijl eigen aan architect De Bondt doch beïnvloed door architect Berlage en de Amsterdamse School.

Haast rechthoekige plattegrond met uitspringende veelzijdige erkers en toren aan de voorzijde. Spel van volumes met duidelijk naar buiten herkenbare ruimtes, onder meer de toren als expressionistische uitdrukking van een zekere vorm van functionalisme (confer Berlage).

Woonhuis met donker bakstenen parement, (diepliggende horizontale voegen) plint en onderbouw in zijgevel in decoratief verband. Gegroepeerde rechthoekige vensters met horizontaliserende doorgetrokken tussendorpels (bovenlichten met vernieuwd glas in lood). Vooraan vijfhoekig uitgewerkte toren met drie bouwlagen met onder meer vierkante venstertjes onder de daklijst; centrale vlaggenmast. Ingang rechts onder portiek met drie gemetselde pijlers en plat dak.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1944-45, gedeeltelijke vernieling van het atelier (zijde Vaderlandstraat) en vensters met glas in lood en geschilderd glas door de kunstschilders Savereys en Deleu. Wederopbouw in 1948 met verhoging met één bouwlaag en inrichting als afzonderlijke woonst.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1929/K/1.
  • FLOUQUET P.L. 1935: De Bondt ou du romantisme à l'architecture industrielle, Bâtir 26, 14.
  • S.N. 1978: Architectuur te Gent: analyses, cataloog tentoonstelling, Gent, 28-31.
  • VANNESTE F. 1976: Architectuur in Gent tussen 1920 en 1935, onuitgegeven proefschrift Hoger Sint-Lucasinstituut Gent, 29-30.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Architectenwoning Jan-Albert De Bondt [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18429 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.