Geografisch thema

Krijgslaan

ID
3223
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3223

Beschrijving

Heden brede en drukke laan van het Citadelpark afdalend naar de Burggravenlaan en via een viaduct onder de spoorlijn, aangelegd in 1911 en overwelfd met bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken, verder verlopend als oostelijke begrenzing van het Paul de Smet de Naeyerplein tot de Kortrijksesteenweg bij het kruispunt zogenaamd "de Sterre".

Voorzien bij de aanlegplannen van de Sint-Pieters-Aalstwijk circa 1902-1906 doch slechts door de stad verkaveld na 1913 samen met de andere gronden van de wereldtentoonstelling (zie ook Paul de Smet de Naeyerplein).

De straatwanden tussen het park en de spoorlijn worden gekarakteriseerd door typische rijhuizen uit de jaren 1920-1930 met voornamelijk art-deco-inslag. Gecementeerde (voornamelijk pare nummers) of verschillend getinte bakstenen parementen (onpare nummers onder meer nummers 45, 59, 61) met drie of vier bouwlagen onder zadeldak of plat dak. Markerende erkers met balkon. Verschillende panden zijn gesigneerd of door archiefstukken te identificeren: nummer 6 van 1922 naar ontwerp van architect Fel. Bilsen, nummer 10 van 1924, F. Bilsen, nummer 12 van 1935, Alex Vermeulen, nummer 18, 20-22 van 1922 gesigneerd "Fel. Bilsen, architecte, Gand, Van Renterghem, entrepreneur", nummer 53 architect Vermeulen, nummer 66 van 1926 naar ontwerp van architect G. Pauwels, nummer 68-84 drie huizen in eenheidsbebouwing naar ontwerp van architect C.J. Vandevelde van 1929; nummer 63-67 drie resterende huizen van een groep van vijf naar ontwerp van architect Ch. Hoge van 1924.

Voorbij de spoorlijn, links en rechts en tegenover het circa 1926 verkavelde Paul de Smet de Naeyerplein met centraal parkje wordt het straatbeeld bepaald door ruime alleenstaande villa's met omringende tuinen en ijzeren afsluithekken. Tevens is de laan verbreed en beboomd en behoort qua bebouwing volledig tot het zogenaamde "Miljoenenkwartier". Overwegend vrij traditionele villa's van baksteen met twee bouwlagen en hoog schilddak, vaak met markerende dakvensters met imitatievakwerkbouw (nummers 159- 161, 165, 173, 175 naar ontwerp van architect J. De Smet van 1929). Verschillende villa's naar ontwerp van architect J. Hebbelynck: nummer 120 van 1928; nummer 163 van 1929. Enkele werken van bekende architecten zijn afzonderlijk te vermelden. Voorbij de Sint-Pietersaalststraat komen opnieuw aaneensluitende huizenblokken voor en enkele villa's. Het linker straatgedeelte tussen de Galglaan en de Sterre is ingenomen door nieuwe gebouwen van de Rijksuniversiteit, het hoekpand met de Kortrijksesteenweg door het studentenhome "Koningin Astrid" .

 • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1922/A/62, 1924/A/19, 1935/K/29, 1922/A/35, 1926/K/34, 1929/K/24, 1924/A/85, 1929/K/10, 1928/K/51, 1929/K/42.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw Parc Résidence

 • Omvat
  Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Ch. Hoge

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Ernest Van Hamme

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door G. Monnier

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door Ch. Hoge

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door Emile De Weerdt

 • Omvat
  Dokterswoning De Stella

 • Omvat
  Herenhuis ontworpen door Charles Hoge

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Interbellumwoning ontworpen door O. Vandenhoeck

 • Omvat
  Meergezinswoning ontworpen door Marc Neerman

 • Omvat
  Universiteitscampus De Sterre

 • Omvat
  Villa Jules Hamers

 • Omvat
  Villa ontworpen door Guillaume Monnier

 • Omvat
  Villa ontworpen door Jules Lippens

 • Omvat
  Villa ontworpen door Van Autryve Frères

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Krijgslaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/3223 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.