erfgoedobject

Dorpskom Wannegem

bouwkundig geheel
ID
301340
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301340

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wannegem-Lede
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De dorpskom van Wannegem-Lede ligt op een heuvelkam tussen de valleien van de Plank- en de Herkplasbeek. De lintbebouwing met kleinschalige woningen en de Sint-Machutuskerk gaan terug tot de 18de eeuw.

Het dorp Wannegem ligt in een glooiend landschap tussen de Schelde- en de Leievalleien respectievelijk ten oosten en ten noorden; het landschap is gekenmerkt door in oost-westrichting verlopende heuvelruggen. Ten noorden en ten zuiden van het dorp lopen de Plankbeek en de Herkplasbeek, het dorp strekt zich uit tussen deze beekvalleien op een heuvelkam.

De dorpskom ontwikkelde zich op twee assen: een west-oostelijke als heuvelrug vanaf het dorp Nokere en een noord-zuidelijke. Door het kruispunt van deze assen en door een aftakking noordoostwaarts met de baan naar Huise ontstond een driehoekige aanleg. Het dorp ontwikkelde zich echter uitsluitend langs de west-oostas en het noordelijk deel van de noord-zuidas, terwijl het noordwestelijk deel door de kerk en het klooster is ingenomen. Op het kruispunt tussen de west-oostas en de aftakking ten westen van de kom ligt de oudste kern van het dorp. Door recente nieuwbouw in de zone tussen het kruispunt in de dorpskom, de twee assen en het meer oostwaarts gelegen kasteelpark werd de uitgestrektheid van de dorpsbebouwing verdubbeld, maar zonder de aanleg van de oude dorpsbebouwing te verstoren.

De historische en sociaal-culturele band tussen de verschillende componenten, die tot op vandaag behouden bleven, wordt geconcretiseerd door de kerk, pastorie, het oude kasteeltje van Wannegem, het voormalige gemeentehuis, de kleinschalige dorpshuizen met onder andere een oude brouwerij en de kasseiwegen van de Huisepontweg, Wannegemdorp en Wannegem-Ledestraat enerzijds en de zichten of vista's, essentieel onderdeel van de parkaanleg van Wannegem, naar de molen en de vijver en achterliggende landerijen met als eindpunt twee populieren anderzijds.

 • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000720, Dorpskom Wannegem (VAN DEN BOSSCHE H., 1984).
 • Onroerend Erfgoed, Digitaal Beschermingsdossier DO002204, Wannegem-Lede (S.N., 2002).

Bron     : -
Auteurs :  Hermans, Johanna, Van den Bossche, Hedwig
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Brouwerij Tsjoen

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café en Gemeentehuis van Wannegem

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gekandelaarde linde als vrijheidsboom

 • Omvat
  Herberg De Zwaan

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Kasseiweg Huisepontweg en Wannegemdorp

 • Omvat
  Kasseiweg Wannegem-Ledestraat

 • Omvat
  Landhuis Klein Kasteel

 • Omvat
  Opgaande plataan als vredesboom

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Machutus

 • Omvat
  Pastorie Sint-Machutusparochie met pastorietuin

 • Omvat
  Twee gekandelaarde linden op talud Huisepontweg

 • Is deel van
  Wannegem-Lede


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpskom Wannegem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301340 (Geraadpleegd op )