erfgoedobject

Dorpskom Wannegem

bouwkundig geheel
ID: 301340   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301340

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wannegem-Lede
  Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984

Beschrijving

De dorpskom van Wannegem-Lede ligt op een heuvelkam tussen de valleien van de Plank- en de Herkplasbeek. De lintbebouwing met kleinschalige woningen en de Sint-Machutuskerk gaan terug tot de 18de eeuw.

Het dorp Wannegem ligt in een glooiend landschap tussen de Schelde- en de Leievalleien respectievelijk ten oosten en ten noorden; het landschap is gekenmerkt door in oost-westrichting verlopende heuvelruggen. Ten noorden en ten zuiden van het dorp lopen de Plankbeek en de Herkplasbeek, het dorp strekt zich uit tussen deze beekvalleien op een heuvelkam.

De dorpskom ontwikkelde zich op twee assen: een west-oostelijke als heuvelrug vanaf het dorp Nokere en een noord-zuidelijke. Door het kruispunt van deze assen en door een aftakking noordoostwaarts met de baan naar Huise ontstond een driehoekige aanleg. Het dorp ontwikkelde zich echter uitsluitend langs de west-oostas en het noordelijk deel van de noord-zuidas, terwijl het noordwestelijk deel door de kerk en het klooster is ingenomen. Op het kruispunt tussen de west-oostas en de aftakking ten westen van de kom ligt de oudste kern van het dorp. Door recente nieuwbouw in de zone tussen het kruispunt in de dorpskom, de twee assen en het meer oostwaarts gelegen kasteelpark werd de uitgestrektheid van de dorpsbebouwing verdubbeld, maar zonder de aanleg van de oude dorpsbebouwing te verstoren.

De historische en sociaal-culturele band tussen de verschillende componenten, die tot op vandaag behouden bleven, wordt geconcretiseerd door de kerk, pastorie, het oude kasteeltje van Wannegem, het voormalige gemeentehuis, de kleinschalige dorpshuizen met onder andere een oude brouwerij en de kasseiwegen van de Huisepontweg, Wannegemdorp en Wannegem-Ledestraat enerzijds en de zichten of vista's, essentieel onderdeel van de parkaanleg van Wannegem, naar de molen en de vijver en achterliggende landerijen met als eindpunt twee populieren anderzijds.

 • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000720, Dorpskom Wannegem (VAN DEN BOSSCHE H., 1984).
 • Onroerend Erfgoed, Digitaal Beschermingsdossier DO002204, Wannegem-Lede (S.N., 2002).

Bron     : -
Auteurs :  Hermans, Johanna, Van den Bossche, Hedwig
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning
  Huisepontweg 2 (Kruisem)

 • Omvat
  Brouwerij Tsjoen
  Fonteinstraat 4 (Kruisem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Wannegemdorp 13 (Kruisem)

 • Omvat
  Café en Gemeentehuis van Wannegem
  Wannegemdorp 2 (Kruisem)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Wannegemdorp 9 (Kruisem)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Wannegemdorp 7 (Kruisem)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Wannegemdorp 6 (Kruisem)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Wannegemdorp 3 (Kruisem)

 • Omvat
  Gekandelaarde linde als vrijheidsboom
  Wannegemdorp zonder nummer (Kruisem)

 • Omvat
  Herberg De Zwaan
  Wannegemdorp 4 (Kruisem)

 • Omvat
  Herenhuis
  Wannegemdorp 11 (Kruisem)

 • Omvat
  Kasseiweg Huisepontweg en Wannegemdorp
  Huisepontweg zonder nummer, Wannegemdorp zonder nummer (Kruisem)

 • Omvat
  Kasseiweg Wannegem-Ledestraat
  Wannegem-Ledestraat zonder nummer (Kruisem)

 • Omvat
  Landhuis Klein Kasteel
  Nokerepontweg 5 (Kruisem)

 • Omvat
  Opgaande plataan als vredesboom
  Wannegemdorp zonder nummer (Kruisem)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Machutus
  Wannegemdorp 2A-B (Kruisem)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Machutusparochie met pastorietuin
  Wannegem-Ledestraat 2 (Kruisem)

 • Omvat
  Twee gekandelaarde linden op talud Huisepontweg
  Huisepontweg zonder nummer (Kruisem)

 • Is deel van
  Wannegem-Lede
  Wannegem-Lede (Kruisem)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Dorpskom Wannegem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301340 (Geraadpleegd op 14-10-2019)