erfgoedobject

Wederopbouwburgerhuizen

bouwkundig element
ID
206572
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206572

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wederopbouwburgerhuizen
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gevelwand Martelarenplein
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Martelarenplein en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1997

Beschrijving

Wederopbouwpanden van drie bouwlagen onder mansardedak, met gevelopstanden geïnspireerd op de classicerende barokstijl en gekenmerkt door een contrasterende materiaalverwerking: de pui volledig bezet met blauwe hardsteen, de bovenbouw in rode baksteen gecombineerd met witte natuursteen en blauwe hardsteen voor muurbanden, lijstwerk, decorelementen, vensteromlijstingen en leuningen.

Nummers 2, 4-6 vormden oorspronkelijk één ruim pand, in 1922 naar ontwerp van architect C. Goemans opgetrokken als winkel-/woonhuis met begane grond geordonneerd door een vitrine tussen winkeldeur en privé-ingang in de brede travee en, in de rechter travee, een inrijpoort met achterliggende doorgang die volgens de bouwvergunningen van 1935 door voornoemd architect werd omgevormd tot pasteibakkerij, met bouw van een werkhuis en inbreng van een uitstalraam aan straatzijde (huidig nummer 2).

Nummer 10, met brede middentravee tussen smallere zijtraveeën en in cartouches "ANNO/ 1920" gedateerd, werd in opdracht van de brouwerij "La Vignette" in 1919 door architect A. Stevens ontworpen met café en privé-ingang op de begane grond en een gelagzaal op de tweede bouwlaag.

De panden vertonen een verwante geveluitwerking en detaillering: een gevelhoge pilastergeleding met bekronende topstukken en een brede travee voorzien van drielichten - al of niet met balusterleuningen - en geaccentueerd door een twee- of drieledig dakvenster opgenomen in een halsvormige topconstructie met boogfronton en begrenzende festoenen in nummers 4-6, tweeledig en rijker opgevat met kantonnerende voluten en oculus onder booglijst in nummer 10. Voorts rond- en korfbogige gelijkvloerse openingen onder booglijsten, de deuren in nummer 4-6 onder ovale bovenlichten. Behouden schrijnwerk op de bovenverdiepingen en tandlijsten en kroonlijsten, bij nummer 10 op sierconsoles. Nog vermeldenswaardig voor nummers 2-6 zijn de omlijstingen van de bovenvensters met gegroefde pilasters en entablementen. De panden werden bij Ministerieel Besluit van 23 oktober 1997 opgenomen in het beschermde stadsgezicht van het Martelarenplein.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier Martelarenplein.
 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 78244 (bouwvergunning 01.04.1919); dossier 81460 (bouwvergunning 19.05.1922); dossier 94836 (bouwvergunning 31.01.1935).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

 • Is deel van
  Martelarenplein en omgeving

 • Is deel van
  Tiensevest


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wederopbouwburgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206572 (Geraadpleegd op 18-06-2021)