erfgoedobject

Heropgebouwde cafés

bouwkundig element
ID
206573
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206573

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wederopgebouwde cafés
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gevelwand Martelarenplein
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Martelarenplein en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1997

Beschrijving

Drie bouwlagen hoge wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de traditionele bouwtrant. Opgetrokken uit baksteen met karakteristieke verwerking van natuursteen voor de vensteromlijstingen, muurbanden, hoek- en boogstenen, het lijstwerk en in nummer 18 het panelendecor en de pui. Nog bewaard oorspronkelijk schrijnwerk in de bovenbouw en bij nummer 12 eveneens in de pui.

Nummer 12, drie traveeën breed, met opschriften "IN - OUD - LEUVEN" in de puilijst en er boven "KOFFIEHUIS" in plaats van "HOTEL" volgens de bouwaanvraag, werd in 1921 gebouwd naar ontwerp van architect Th. Van Dormael. Door zijn arduinbezetting en strakke vormgeving met geblokte rechtstanden en verdeelpilasters contrasteert de pui met de picturaal opgevatte bovenbouw, gemarkeerd door pseudo-steigergaten in de verdiepte borstweringen en een centraal puntvormig dakvenster met pinakelelement.

Nummer 18, als café "LA CANTINE DU CHEMIN DE FER" opgericht in 1924 door de brouwerij Artois - zie de inscripties in de panelen op de borstweringen - werd door architect A. Stevens ontworpen met één travee brede voorgevel geordonneerd door in hoogte versmallende, meerledige vensters en een tuitvormige geveltop als scherm voor het zadeldak.

Beide panden werden opgenomen in het beschermde stadsgezicht van het Martelarenplein.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier Martelarenplein.
 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79610 (bouwvergunning 09.09.1921); dossier 76604 (bouwvergunning 29.11.1924).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

 • Is deel van
  Martelarenplein en omgeving

 • Is deel van
  Tiensevest


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heropgebouwde cafés [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206573 (Geraadpleegd op 18-06-2021)