erfgoedobject

Handelspand

bouwkundig element
ID
206671
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206671

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Handelspand
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude Markt en onmiddellijke omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Handelspand dat in 1922 naar de plannen van G. Sterckx gebouwd werd voor het Koöperatief der Oudstrijders (zie opschrift) en aanvankelijk een winkel, een koffiehuis, een vergaderzaal, een bureel en enkele kamers omvatte. Het geheel telt twee bouwlagen onder een mansardedak met oculi en werd opgetrokken in neoclassicistische stijl.

De vijf traveeën brede begane grond heeft een parement van similisteen en is uitgewerkt als arcade, met rond- en korfboogvormige muuropeningen die door middel van een omlopende waterlijst met elkaar verbonden zijn. De bovenbouw is verdeeld in drie ongelijke traveeën met rondboogvensters - waarvan twee drielichten - die van elkaar gescheiden worden door pilasters met Ionische kapitelen en gestileerde consoles net onder de puilijst.

Het gevelvlak wordt afgesloten door een hoofdgestel: een spiegelfries met guirlandes en het opschrift "koöperatief/ der/ oud strijders", en een houten kroonlijst op klossen en gekoppelde voluutconsoles. De mansarde wordt verlicht door drie neoclassicistische oculi met omlopende waterlijst, siersluitsteen en bolbekroning, en door vijf recentere dakvlakvensters.

Het schrijnwerk werd overal vervangen. De diefijzers in de bovenlichten van de oorspronkelijke deuren (uiterst links en tweede travee van rechts) bleven bewaard.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 81711 (bouwvergunning 28.08.1922).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Oude Markt en omgeving

 • Is deel van
  Zeelstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Handelspand [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206671 (Geraadpleegd op )