erfgoedobject

Handelshuis naar ontwerp van G. Decock

bouwkundig element
ID
206677
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206677

Juridische gevolgen

Beschrijving

Handelshuis dat in 1920 door G. Decock werd ontworpen als een diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak en heropgebouwd werd in baksteen met similisteen voor de decoraties.

De gevel wordt gekenmerkt door neo-renaissance elementen: een korfboogvormige puiomlijsting met negblokken, een overkragende bovenbouw op rondboogjes met mascaronvormige consoles, rechthoekige vensters onder boogvormige spaarvelden, borstweringen met cartouches waarop de opschriften "1914/ anno/ 1921", en een geveltop met rondboogvenster, boogfronton en gestileerde, inzwenkende voluten. Voorts sterk geprononceerde waterlijsten tussen de verschillende bouwlagen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79331 (bouwvergunning 04.10.1920).

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Oude Markt en omgeving

  • Is deel van
    Zeelstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Handelshuis naar ontwerp van G. Decock [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206677 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.