erfgoedobject

Handelshuis naar ontwerp van G. Decock

bouwkundig element
ID: 206677   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206677

Juridische gevolgen

Beschrijving

Handelshuis dat in 1920 door G. Decock werd ontworpen als een diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak en heropgebouwd werd in baksteen met similisteen voor de decoraties.

De gevel wordt gekenmerkt door neo-renaissance elementen: een korfboogvormige puiomlijsting met negblokken, een overkragende bovenbouw op rondboogjes met mascaronvormige consoles, rechthoekige vensters onder boogvormige spaarvelden, borstweringen met cartouches waarop de opschriften "1914/ anno/ 1921", en een geveltop met rondboogvenster, boogfronton en gestileerde, inzwenkende voluten. Voorts sterk geprononceerde waterlijsten tussen de verschillende bouwlagen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79331 (bouwvergunning 04.10.1920).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

  • Is deel van
    Oude Markt en omgeving

  • Is deel van
    Zeelstraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Handelshuis naar ontwerp van G. Decock [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206677 (Geraadpleegd op 06-07-2020)