erfgoedobject

Heilig Hartbeeld

bouwkundig element
ID
212427
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212427

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Heilig Hartbeeld
  Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Anna met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 22-02-1980

Beschrijving

Dit standbeeld werd opgericht ter ere van de oorlogsslachtoffers. Het is een ontwerp van de Gentse beeldhouwer Joseph Cornelis. Het betreft een Heilig Hartbeeld op een hoge sokkel, geschraagd door engelen.

De heer M. Dubrulle en missionaris Adriaensens richtten de 'Vereniging van het H. Hart' op, die fondsen verzamelde om het monument op te richten. Het werd ingehuldigd op 3 oktober 1926.

De sokkel is rond en bestaat uit afgeronde treden uit Belgische blauwe hardsteen, op vier punten onderbroken door een vierkante pijler, dienend als basis voor grote bronzen wierookvaten. Tussen deze pijlers in werd op de sokkel ook telkens een stuk tekst op een bronzen band aangebracht. Deze teksten luiden : "ADVENIAT REGNUM TUUM", "OPGERICHT DOOR DE VRIENDEN VAN HET H. HART 3-10-1926" en "GAND AU CHRIST ROI". De vierde tekst is verdwenen, uit bronnen (Stadsarchief Gent, Fototheek, negatiefnr. 125/6) weten we dat er gestaan heeft "GENT AAN CHRISTUS KONING".

Vier engelen schragen het grote beeld bovenaan, het zijn vier aartsengelen die hier werden uitgebeeld. Gabriël kijkt in dezelfde richting als Jezus en draagt een scepter en wereldbol, hij is de 'afgezant'. Rechts van hem ziet men Uriël, de 'engel van de Heilige Geest', hij draagt een duif in de handen. De aartsengel Rafaël is de 'genezer' en wordt voorgesteld met een kelk en hostie. Links van Gabriël bevindt zich Michael, 'de zegenrijke', voorgesteld met een Latijns kruis met doornenkroon, die herinnert aan de legende van het Heilig Kruis.

Boven de aartsengelen bevindt zich een koepelvormig verhoog, versierd met florale motieven, waarschijnlijk staat dit symbool voor de wereldbol. Hierop ziet men het bronzen beeld dat Jezus Christus voorstelt. Men spreekt hier van een 'Heilig Hart' omdat hij zijn linkerhand aan zijn zichtbaar hart houdt, terwijl hij een zegenend gebaar maakt met de rechterhand. De zegening gebeurt in de richting van de stad. Jezus is op blote voeten en draagt een lang gewaad. In tegenstelling tot de gewaden van de engelen, is dat van hem onversierd.

Rondom het standbeeld bevindt zich een hek, dat langs de voorzijde open werd gelaten. Het bestaat uit een opeenvolging van hardstenen blokken, waarop telkens twee smeedijzeren pijlertjes staan, onderaan en bovenaan versierd met bredere, gietijzeren basissen en bekroningen en centraal met een krulmotief. Onderling worden deze pijlertjes verbonden door drie horizontale banden, die in het midden bijeengehouden worden door gietijzeren verbindingsstukjes.

 • Karel Haerens, Standbeelden van Gent, Gent 1977, p. 54-56.
 • Suzanne Janssens, In het openluchtmuseum te Gent, de Arteveldestad, Gent 1980, p. 82-84.
 • Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Sanctus, Meer dan 500 heiligen herkennen, Leuven 2002.
 • Beatrix Bailleul & Geert Van Doorne, Wandelen door de Sint-Annaparochie, Gent 1994, p. 24.
 • Stadsarchief Gent, Fototheek Straatmeubilair, negatiefnr. 125/6.

Bron     : Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.
Auteurs :  Depestel, Sarah
Datum  : 2009


Relaties

 • Is deel van
  Parochiekerk Sint-Anna met omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heilig Hartbeeld [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212427 (Geraadpleegd op 23-06-2021)