erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Amatus met kerkhof

bouwkundig element
ID
31563
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31563

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen ten oosten van Oostvleterendorp en ten westen van de Martin Vandewynckelstraat, middenin een omringend kerkhof met militaire begraafplaats, deels afgezet met beukenhaag, deels door middel van gietijzeren trek tussen ronde, bakstenen pilasters met bolvormig topstuk.

Laatgotische hallenkerk (15de eeuw) met kruisingstoren, teruggaand op een romaans bedehuis zie hergebruikte ijzerzandsteen. Zuidelijke sacristie gedateerd 1906, zie gevelsteen met opschrift: "Ann Dni 1906 Pastore R.D.H. Demaerel". Tijdens de Eerste Wereldoorlog ernstig beschadigd en hersteld. In december 1977 werd de kerk volledig verwoest door brand, thans zijn de herstellingswerken aan de gang naar ontwerp van architecten P.A. Pauwels (Kortrijk) en B. Heyndrickx (De Panne).

De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip van drie traveeën, een pseudotransept met armen van één travee, een vierkante kruisingstoren, een hoofd- en twee zijkoren van respectievelijk twee en één rechte traveeën en een driezijdige sluiting en een zuidelijke sacristie.

Gele baksteenbouw. Hergebruikte ijzerzandsteen voor de sokkel van west-, noord- en zuidgevels. Afdekking door middel van leien zadeldaken.

Drie westelijke puntgevels gestut door middel van steunberen met versnijdingen afgewerkt met hoekpinakels. Spitsboogvensters in een bakstenen geprofileerde omlijsting op afzaat, centraal venster onder druiplijst; drielichten en één vierlicht te midden met laatgotisch bakstenen traceerwerk onder meer visblaasmotief. Getoogd toegangspoortje verdiept en korfboogomlijsting; gebruik van kleine zwarte baksteentjes voor het boogveld. Grafstenen in traveeën links en rechts. Noord-, zuid- en oostgevels gemarkeerd door middel van steunberen met versnijdingen; geajoureerd door middel van spitsboogvensters in een geprofileerde omlijsting met bakstenen maaswerk onder meer drielichten in hoofdkoor in noord en zuidbeuk, en tweelichten in noordelijk en zuidelijk zijkoor en zijbeuken. Korfboogpoort verdiept in rondboogomlijsting onder druiplijstje ter hoogte van de eerste travee in de noordelijke gevel. Vermoedelijk recentere aanbouwsels onder lessenaarsdak, met oculus in de top ter hoogte van de noordelijke pseudo-transeptarm. Tudorboogpoortje onder soortgelijk druiplijstje ter hoogte van de, voorst blinde, eerste travee van de zuidelijke zijgevel. Grafstenen in de koorpartij.

Vierzijdige kruisingstoren van twee geledingen onder bakstenen spits afgezet met hogels. Aan de vier zijden geajoureerd door middel van twee gekoppelde rondbogige galmgaten, licht verdiept in soortgelijke nis. Borstwering verlevendigd door middel van spitsboogcasement en bekroond door hoektorentjes onder bakstenen spitsjes afgezet met hogels. Zuidelijke sacristie in aansluitende bouwtrant. Bepleisterde hallenkerk geritmeerd spitsboogvormige scheibogen op bakstenen zuilen met achtzijdige sokkel en kapiteel. Overdekking door middel van spitsbogige houten tongewelven voorzien van gordelbogen. Bakstenen kruisribgewelf boven de kruising.

Bij de brand in 1977 werd het mobilair volledig verwoest.

 • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Poperinge, Brussel, 1977, p. 18.

Bron     : DELEPIERE A.-M. & HUYS M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Orgel kerk Sint-Amatus

 • Is gerelateerd aan
  Frans militair ereperk

 • Is gerelateerd aan
  Gekandelaarde lindenrij kerkhof Oostvleteren

 • Is gerelateerd aan
  Haagbeukhaag kerkhof Oostvleteren

 • Is gerelateerd aan
  Treures als vredesboom

 • Is deel van
  Oostvleterendorp


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Parochiekerk Sint-Amatus met kerkhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31563 (Geraadpleegd op )