Parochiekerk Sint-Henricus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Rumbeke
Straat Meensesteenweg
Locatie Meensesteenweg zonder nummer, Roeselare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Roeselare (adrescontroles: 10-01-2008 - 11-01-2008).
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Henricus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Parochiekerk St.-Henricus

Parochie ontstaan uit de parochie Rumbeke en de Roeselaarse H. Hartparochie op 27 december 1935.

Bouwblok gevat tussen Meensesteenweg, Kerklaan en Karabinierstraat. Kerk op hoek/ Kerklaan. In de Karabinierstraat nr. 1 pastorie, n.o.v. J. Callant van 1936. Treden leiden tot voorpleintje afgezet met bakstenen bloembakken. Op. N.O.-hoek kruisbeeld met opschrift "Gedachtenis der familie Casteele Loontjens 1922 Eeuwige vergunning", omringd door cypressen. Enkele beuken nabij de kerk.

Neoromaanse kruiskerk n.o.v. J. Callant (Beernem) van 1936 (cf. gedenksteen); ingewijd in 1939. Tijdens W.O. II gedeeltelijk vernield; na 1944 hersteld.

Kruisvormig grondplan met een O.-portaal, een doopkapel in N.-oksel, koor met driezijdige sluiting ten W. Sacristie ten N. van koor, bergplaats ten Z. Vierkante toren tussen N.-kruisbeuk en sacristie.

Plint van donkere Boomse façadesteen; rode Boomse baksteen; verfraaid met hardsteen. Structuur van gewapend beton. Volumes onder zadeldaken met zwarte Vlaamse pannen, zijportalen onder plat dak, absis onder koperen dak met lagere dienstgang onder pannen dak.

Poortgebouw met geprofileerde rondboogpoort waarboven nis met beeld van St.-Henricus. Puntgevel van middenbeuk voorzien van vijflicht, in top kruis. Schip van twee trav. Schip, kruisbeuk en toren voorzien van drielichten op afzaten. Vierkante toren onder koperen tentdak, vierkante bakstenen wijzerplaat, drie gekoppelde rondbogige galmgaten.

Interieur van bleke baksteen op plint van donkere baksteen. Schip en kruisbeuk onder kruisgewelven. Koor onder kruisgewelf met absis onder straalgewelf (1051, 1052).

Mobilair. Kruisweg van A. Lambrecht (Rumbeke). Eikenhouten beelden van XX A: H. Anna leert Maria lezen, H. Jozef met Kind, Jezus aan het kruis. Beeld van St.-Henricus en O.-L.-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis van Dupon (Brugge). Zij- en hoofdaltaren n.o.v. K. Lateur. Relieken van St.-Henricus, Faustus en Generosius in hoofdaltaar ingemetseld. Non-figuratieve brandramen. Orgel van de firma Loncke (Zarren), 1969.

  • SAR Fonds Kerkfabrieken-Erediensten, rek V, sectie E, doos 27.
  • MUYLAERT F. (o.l.v.), Kerken in West-Vlaanderen, 1. Parochiekerken, decanaten Izegem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt, Torhout, s.d; Rumbeke St.-Henricus, p. 66-67.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Brussel, 1976, 1977, 1978, 1979, Kanton Roeselare, p. 32-33.
  • ROOSE P., persoonlijke notities.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meensesteenweg (Rumbeke)

Meensesteenweg (Roeselare)

omvat Orgel kerk Sint-Henricus (wijk Zilverberg)

Rumbeke (Roeselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.