Persoon

Loncke, Joseph

ID
8165
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8165

Beschrijving

Joseph Loncke (ook wel Jozef of Jos.), oudste zoon van Frederik, mocht in 1909 voor het eerst meewerken in het bedrijf van zijn vader in Esen, bij de bouw van het orgel in Aartrijke. Doch een paar jaren later legde de Eerste Wereldoorlog nagenoeg alle aktiviteiten lam; het atelier kon zich in leven houden met werk in Frankrijk. In België duurde het tot rond 1922 vooraleer er terug middelen voorhanden waren, maar vanaf dan hadden orgelbouwers de handen vol met de heropbouw en herstellingen rond het Westvlaamse front. Inmiddels was in 1920 ook Pieter, jongere broer van Joseph, ingeschakeld, bij de herstelling van het orgel in Steenvoorde (Noord-Frankrijk). In 1924 nam Joseph, bijgestaan door Pieter, de leiding van het bedrijf. De leertijd die Frederik aan zijn zonen had kunnen verschaffen was vrij kort geweest, en om met de nieuwste trends mee te kunnen aanvaardde Joseph Loncke het voorstel van de Duitse orgelbouwer Johannes Klais (Bonn) om mee te werken aan de renovatie van de orgels van de kathedralen van Brugge (1935) en Gent (1936), en aan de opbouw van de nieuwe Klais-orgels in Gent (kerk Sint-Pieters-Buiten, 1936) en De Panne (O.L.Vrouwkerk, 1937). Deze activiteiten brachten de Loncke's in contact met organoloog dom Jozef Kreps (Leuven), hevig verdediger van de firma Klais, en onder diens advies hebben zij bijvoorbeeld het orgel in Lo (1937) gebouwd. Inmiddels was Maria Loncke, de oudste dochter van Frederik, gehuwd met Hilaire Vandooren uit Ghyvelde (Fr.); het bijhuis in Hondschoote [zie onder Frederik Loncke] werd dan overbodig en de activiteit werd verdergezet in Ghyvelde (bij Duinkerke), tot in 1934, met de afwerking van het orgel van Vieux Berquin. Daarna werden de activiteiten in Noord-Frankrijk opgegeven wegens het protectionisme van de Franse staat. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd uitbreiding genomen met een eigen orgelpijpenmakerij te Zarren. Om de vooroorlogse activiteiten in Noord-Frankrijk te kunnen hernemen, werd in 1958 de succursale in Ghyvelde, nieuw leven ingeblazen, en Pieter Loncke nam er de leiding van onder de naam "Vansteene-Loncke". In 1956 werd de p.v.b.a. "Jos. Loncke & Zonen / Esen" opgericht. Na de dood van Joseph Loncke werd het bedrijf voortgezet door zijn drie zonen, Frans, Gerard en Gabriël.


Erfgoedobjecten

Uitvoerder van

Orgel kapel van het Klein Seminarie

Zuidstraat 25-27 (Roeselare)
In 1919 leverde J. Anneessens een occasie-orgel. Het werd in 1953 vervangen door een nieuw orgel van Jos. en P. Loncke.


Orgel kapel van het Stedelijk Ziekenhuis (OCMW) & Zusters van Liefde

Roeselare (Roeselare)
In 1963 werd een positief-orgel aangekocht, bij Jos. Loncke en Zonen (Esen). In 2010 hebben de zusters het klooster en het hospitaal (dat zij jarenlang bediend hebben) verlaten; de kloosterorde, die eigenaar was van het instrument, heeft het orgel verkocht aan orgelbouwer J. Bruggeman (Marke); het is mogelijk dat het nog een andere bestemming krijgt.


Orgel kerk Heilig Hart (wijk De Meiboom)

Hippoliet Spilleboutdreef 13 (Roeselare)
In dit grote en imposante kerkgebouw uit 1930 werd pas in 1957 een orgel gebouwd, door Jos. Loncke en Zonen uit Esen.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Roeselare (Roeselare)
In de voorlopige kerk werd in 1868 door Leonard Lovaert (Gent) een klein occasieorgel geplaatst, onder advies van pastoor J.A. Clarysse. Het is niet bekend of dit orgel naar de nieuwe kerk werd overgebracht, en evenmin wat er mee gebeurde na de bouw van het nieuw orgel in 1883. Het oorspronkelijk instrument van het huidige orgel was van Jacobus Philippus Forrest (Roeselare) en de kast van Cl. Carbon (Roeselare) uit 1882-83. Tot 1900 werd het onderhoud verzorgd door Forrest. In 1912 gebeurt een herstelling door Oscar Anneessens. Wegens dreigend gevaar van vernieling in WO I, werd het orgel in 1917 deels gedemonteerd en met de andere kunstvoorwerpen naar Gent gebracht; in 1920 heropgebouwd in Roeselare door Oscar Anneessens. In 1956 werken door Jos Loncke (Esen). In 1961, totale transformatie door J. Klais (D – Bonn).


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Pittem (Pittem)
In 1873 werd door Forrest (nu in Roeselare) een quasi nieuw instrument ingebouwd in de oude orgelkast.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Schuiferskapelle (Tielt)
Het orgel werd in 1832 gemaakt door Ch.-L. van Houtte (toen nog in Vichte gevestigd). Het orgel werd nog gebouwd voor de oude kapel (tot parochiekerk verheven in 1831), en kort nadien overgeplaatst in de nieuwe kerk van 1838-1840. In 1930: herstelling alsook plaatsing van een electro-ventilator door J. Anneessens (Menen); verder onderhoud door Anneessens (tot ca. 1950?). Daarna onderhoud door Jos. Loncke (Esen), die een herstelling uitvoerde in 1958-59. Een partiële herstelling geschiedde door P. Andriessen (Menen) in 2004; verdere werken zijn voorlopig uitgesteld.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-opgenomen

Tielt (Tielt)
In de voorlopige kerk (1914) en in de nieuwe kerk (1938) behielp men zich voorlopig met een harmonium. Pas na de Tweede Wereldoorlog, in 1952, kon in de grote nieuwe kerk een orgel gebouwd worden, door Jos. & P. Loncke (Esen).


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming

Ruiselede (Ruiselede)
Over de historiek der orgels vóór 1872 is niets bekend. Een doksaal en portaal zijn gebouwd door J. Dhuyvetter (Gent), in 1779. Een nieuw orgel werd geleverd door Louis Lovaert (Gent), in de jaren 1872-1876. In 1919 werd het instrument wegens oorlogsschade hersteld door J. Anneessens (Menen); in 1929 plaatste dezelfde een electro-ventilator. In 1953-54 had een ingrijpende ombouw plaats door Jos. Loncke & Zonen (Esen).


Orgel kerk Sint-Henricus (wijk Zilverberg)

Rumbeke (Roeselare)
De parochie werd opgericht in 1935 en de nieuwgebouwde kerk werd ingewijd in 1939; door het uitbreken van WO II werd de bouw van een orgel echter uitgesteld. In 1959 werd een orgel gebouwd door Jos. Loncke (Esen).


Orgel kerk Sint-Jozef (wijk De Geit)

Amersveldestraat zonder nummer (Hooglede)
Voorgeschiedenis: In 1865 werd een orgel geplaatst, afkomstig uit de kerk van Heule; over dit orgel zijn geen gegevens bekend (in Heule was in 1819 een nieuw orgel gebouwd). Praktisch al het aanwezige materiaal lijkt van eind 19de eeuw te zijn, dus het is niet onwaarschijnlijk dat er reeds vóór 1914-18 verbouwingen geschiedden. Het orgel deelde in de schade van de Eerste Wereldoorlog; over herstellingen zijn geen gegevens bekend. In een werklijst van orgelbouwer Jos Loncke van 1937 staat vermeld dat hij het orgel in Hooglede Sint-Jozef eerlang zou herstellen. Het huidige instrument is niet gesigneerd. Het is een hybridisch samenraapsel van elementen uit verschillende periodes.


Orgel kerk Sint-Martinus

Plaats zonder nummer (Roeselare)
In 1779-1781 bouwden Pieter en zoon Lambert-Benoit van Peteghem (Gent) een nieuw orgel; de orgelkast werd gemaakt door J. Staes (Rumbeke). In 1838 en 1847 werd het orgel gekuist; uitvoerder onbekend. Wijzigingen geschiedden achtereenvolgens door Jacobus Philippus Forrest (Roeselare) in 1895 en door Oscar Anneessens (Kortrijk) in 1934. Volgens zijn werklijst voerde ook Jules Anneessens (Menen) werken uit; data hiervan zijn niet bekend. Jos Loncke en zonen (Esen/Zarren) voerde diverse werken tussen 1962 en 1974.


Orgel kerk Sint-Martinus

Aarsele (Tielt)
Over voormalige orgels van Aarsele zijn nagenoeg geen gegevens voorhanden. In 1878 werd een nieuwe (?) blaasbalg gemaakt door L. Lovaert (Gent). In 1914 was Frederik Loncke (Esen) bezig met de opbouw van een orgel, doch hij moest ijlings op de vlucht door de inval van de Duitsers; het orgel diende onvoltooid achtergelaten te worden. In 1926 werden herstellingen uitgevoerd door J. Anneessens (Menen); tevens plaatste hij een electro-ventilator. In mei 1940, door gevechten bij de Duitse inval, raakte de kerk (en het orgel) beschadigd en vervuild. Pas in 1948 werden substantiële herstellingen uitgevoerd, door Paul Anneessens (zoon van Jules). In 1958 werd een nagenoeg nieuw orgel gebouwd door Jozef Loncke & Zonen (Esen); er werd een hoeveelheid materiaal uit het vorige orgel herbruikt.


Orgel kerk Sint-Niklaas

Keiem (Diksmuide)
In 1853 was een orgel gebouwd door Charles-Louis van Houtte (Waregem). Het werd samen met de kerk vernield in 1914. In 1929-1931 werd een nieuw orgel geplaatst door Fr. Vos (Zichem). In 1942 werd het hersteld door Jos. Loncke (Esen). In 1978 en 1979 hadden herstellingen plaats door P. Andriessen (Menen).


Orgel kerk van de paters redemptoristen

Roeselare (Roeselare)
In de redemptoristenkerk, een gebouw uit 1874, werd in 1900 een orgel geleverd door Charles Anneessens (Menen). In 1956 werd een nieuw orgel gebouwd door Jos. Loncke en Zonen (Esen).


Orgel parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis (Wijk Sint-Lodewijk)

Kapelstraat 6 (Deerlijk)
Het orgel werd in 1734 gebouwd door de Noordfranse orgelmaker Corneille Cacheux; het zou gemaakt zijn voor de kerk van Waregem. Het instrument werd totaal gerenoveerd door de firma Jos. Loncke & Zonen in 1967.


Orgel parochiekerk Sint-Augustinus (Stasegem)

Harelbeke (Harelbeke)
In 1904 plaatste S. Van Bever hier een orgel (zonder orgelkast), afkomstig uit de Brugse Karmelietenkerk. Dit orgel, gebouwd in 1755 door A.J. Berger, was reeds in Brugge in 1876 grondig omgebouwd door L.B. Hooghuys (Brugge). In 1994 werd een "nieuw" orgel gebouwd door "Les Artisans de Tournai"; hierin werden al de waardevolle elementen uit het bestaande orgel herbruikt; het instrument werd gebouwd in een occasie-orgelkast afkomstig uit Tourcoing.


Orgel parochiekerk Sint-Colomba

Kerkplein 25 (Deerlijk)
Het huidige instrument werd gebouwd door Théophile Delmotte & zoon in 1907. Na enkele lichte wijzigingen in 1963 en 1987, werd het instrument geheel gerestaureerd door Jan Lapon, in 1998-2000.


Orgel parochiekerk Sint-Dionysius

Sint-Denijs (Zwevegem)
Reeds in 1599 werd een orgel geplaatst; vermoedelijk was het een werk van H. Snoeck.


Orgel parochiekerk Sint-Michiel

Kuurne (Kuurne)
Het eerste bekende feit in de orgelhistoriek van Kuurne is de bouw van een orgel door Ch.-L. van Houtte (Vichte) in 1836. Het huidig orgel is een instrument van de firma Jos. Loncke en Zonen (Esen), uit 1962.


Orgels kerk Heilige Kruisverheffing (Beveren)

Sint-Hubrechtsstraat 33 (Roeselare)
Auteur en bouwjaar van het oorspronkelijk orgel zijn onbekend; het werd totaal gerenoveerd door Charles Anneessens in 1888-1890. Tijdens WO I werd het metalen pijpwerk opgeëist door het Duitse leger; de kast en mechaniek bleven ter plaatse maar werden (met de kerk) zwaar beschadigd tijdens het eindoffensief. In 1925-26 werd het orgel hersteld door Victor van de Loo en van nieuw pijpwerk voorzien; terzelfdertijd werd een nieuwe orgelkast gemaakt. In 1931 volgden diverse werken door Jules Anneessens. In 1952: ombouw door Jos Loncke (Esen). In 1983: nieuwe ombouw door Jean Bruggeman (Moeskroen). In het koor staat een klein orgel door Loncke Orgelbouw bvba (Zarren) uit 1976. Het was gemaakt voor de parochiekerk van Moeskroen-Le Tuquet; het werd door orgelbouwer Jean Bruggeman overgenomen en in Roeselare-Beveren geplaatst.


Orgels kerk Onze-Lieve-Vrouw

Oostnieuwkerke (Staden)
Volgens hun werklijst plaatsten Pieter van Peteghem en zoon Lambert-Benoit (Gent) hier een orgel; te situeren tussen 1776 en 1787. Indien dit orgel nog aanwezig was in 1917, dan is het door de oorlogsomstandigheden mee ten onder gegaan met het kerkgebouw. In de kerk bevindt/bevond zich een nieuw orgel van Jos. Loncke uit 1931. In 1999 zijn het pijpwerk en de klaviatuur meegenomen door orgelbouwer J. Bruggeman (Marke); enkel de orgelkasten met sierpijpen, de windladen en de kast van de speeltafel zijn nog aanwezig. In het koor staat sinds 1999 een orgel van J. Bruggeman (Marke), gemaakt in 1993; het stond aanvankelijk in Sint-Jacobs-Kapelle (met erin verwerkt pijpwerk uit het Loncke-orgel van Sint-Jacobs-Kapelle uit 1930).


Orgels kerk Sint-Jozef

Sint-Michielsplein zonder nummer (Roeselare)
Op het doksaal bevindt zich een orgel gebouwd door Jos Loncke (Esen) uit 1954. In het koor staat een kistorgel (4 registers) van dezelfde firma Loncke, uit 1978.


Parochiekerk Sint-Jan de Doper

Rumbeeksestraat 1 (Izegem)
Georiënteerd bedehuis te midden van omringend plantsoen aan de straat afgezet door laag bakstenen muurtje; leilinden aan de straatzijde. Ommegang van zeven statiën; betonnen kapelletjes met vergulde bas-reliëfs (epoxyhars) met taferelen uit het leven van Johannes-de-Doper, van 1991 en uitgevoerd door P. Opsomer (Schoten).

Betrokken bij

Orgel kerk Sint-Brixius

Ooigem (Wielsbeke)
In 1947 werd een nieuw orgel gemaakt Jos. Loncke (Esen), met recuperatie van een hoeveelheid pijpwerk uit het vorige orgel.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Loncke [online] https://id.erfgoed.net/personen/8165 (Geraadpleegd op )