erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Eligius

bouwkundig element
ID: 24275   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24275

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk St.-Eligius

Georiënteerd bedehuis met basilicale opstand, gelegen te midden van plein en omzoomd door struikgewas en pad. Ten O. van de kerk, graftombe van graniet van de familie Mulle de Terschueren (1925), die de oorspronkelijke XIX b-grafkelder en rouwkapel vervangt. Ten Z. van de kerk oorlogsmonument.

In oorsprong, houten kapel gelegen in het meest N. gehucht van de parochie Gullegem. Nadat Sint Eloois-Winkel in 1747 tot zelfstandige parochie verheven werd, schonk de familie Mulle de Terschueren grond voor de bouw van een nieuwe kerk en een kerkhof, l.g. verdween met het herstel van de huidige kerk (fig. 59, 60). In 1953 werd deze classisistische, driebeukige kerk verwoest door brand; enkel de buitenmuren en toren bleven overeind. In 1954 werd besloten de kerk te herstellen naar oorspronkelijk uitzicht o.l.v. architect P. Pauwels (Kortrijk), doch met een modern interieur; in 1957 volgde de eerste steenlegging. De sokkel van natuursteen en de eerste geleding van de toren daterend uit 1755 (cf. inscriptie sokkel), werden behouden. De tweede geleding werd heropgebouwd met recuperatiematerial, mits enkele kleine aanpassingen (o.m. galmgaten en torenspits). Tegen de buitenmuren werd een nieuwe gevelsteen geplaatst. Enkel het koor werd opnieuw geconcipieerd.

De plattegrond ontvouwt: halfingebouwde W.-toren met zeszijdig Z.W.-hoektorentje; driebeukig schip van vijf trav.; koor van drie trav. uitgevend op driezijdige koor; Z.-sacristie.

Rode baksteenbouw met gebruik van witte natuursteen voor negblokken van de eerste geleding van de W.-toren en witte sierbaksteen voor metselaarstekens. Leien zadeldak.

W.-toren onder achtzijdige spits met kruis; de eerste twee geledingen gemarkeerd door vlakke hoeksteunberen. Eerste geleding: classicistisch arduinen portaal met waaier in geriemde omlijsting; pilasters onder entablement. Erboven verdiept rondboograam op afzaat. Op de steunberen, twee ruitvormige gedenkplaatjes. Tweede geleding met twee boven elkaar gestelde gekoppelde galmgaten op natuurstenen afzaten; erboven uurwerk. Aanleunende zijgevels met rondboognissen, in N.-nis: Christus aan het kruis. Vlakke hoeksteunberen met metselaarstekens zijnde het Christusmonogram en het alfa-omega-teken. Zijgevels geritmeerd door vlakke steunberen en rondboogvensters; kroonlijst op klossen.

Koor waarin rondbogige nis met neogotisch grafmonument van de familie Nys; muurvlakken met visgraatmotief.

O.-gevel met metselaarstekens die het bouwjaar 1957 aanduiden: "Anno Di MCMLVII"

Witgepleisterd interieur in contrast met baksteenmetselwerk van de apsis. Vlak overzolderd portaal (ingang). Schip geritmeerd door rondbogige scheibogen op pijlers. Twee portiekaltaren. Smalle zijbeuktrav. onder haaks aansluitende tongewelven met cassettes.

Betonnen spanten met beeldhouwwerken, die de symbolische weergave zijn van de vier evangelisten en Christus (157, 158).

Mobilair. Vnl. daterend uit de jaren '50. Kruisweg op doek van 1959 door M. Notebaert (Kortrijk). Zijaltaren met beelden van witte steen, die de H. Eligius van Noyon en O.-L.-Vrouw met kind voorstellen. Glasramen van 1958 uitgevoerd door M. Martens (Brugge).

Afdeling ROHM West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, nr.1386.

  • MUYLAERT F. (o.l.v.), Kerken in West-Vlaanderen, 1. Parochiekerken, decanaten Izegem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt, Torhout, s.d; St.-Eloois-Winkel, St.-Eligius, p. 24-25.
  • CARTON R., VLIEGHE R., 250 jaar Sint-Eligiusparochie 1747-1997, 1997, p. 15-57.
  • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Izegem, Brussel, 1976, p. 31-32.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Eligius [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24275 (Geraadpleegd op 22-07-2019)