erfgoedobject

Gildehuis der Vrije Schippers

bouwkundig element
ID
24761
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24761

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Gildehuis der Vrije Schippers
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gildehuis der Vrije Schippers
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig gildehuis der Vrije Schippers. Huis zogenaamd "Windas" van de gilde der molenaars, op hoek van Windassteeg en Graslei in 1530 gekocht door deken van de gilde der Vrije Schippers die een nieuwe gevel liet ontwerpen door bouwmeester Christoffel van den Berghe. Eigenlijke huis, zij- en voorgevel vernieuwd door Elooi de Key. Dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (leien), gedateerd 1531 op banderol boven deur. Bepleistering uit het vierde kwart van de 18de eeuw of eerste kwart van de 19de eeuw in 1820 weggenomen door P.J. Goetghebuer; voorgevel gerestaureerd in 1904 door S. Mortier en A. Van Hoecke; rest van het huis vernieuwd in 1907-1911. Trapgevel volledig opgetrokken uit Balegemse zandsteen, evenals het Metselaarshuis in Brabantse gotiek. Kelderverdieping met vensters en kelderdeur met trap. Kruiskozijnen vensters gevat tussen zuiltjes met geprofileerde basis waarop korfbogen rust en met laatgotisch traceerwerk of drielobben; op bovenverdieping lopen zuiltjes door en verdelen borstwering in panel en met gesculpteerde wapenschilden van de drie gebieden waarover Keizer Karel regeerde, van Vlaanderen en van Gent en wapenspreuk van de Keizer: "Plus oultre". Waterlijsten dekken beneden- en bovenverdieping af. Geveltop opengewerkt met bolkozijnen zoldervensters en panelen met gotisch maaswerk. Hoeken ingenomen door monumentale reliëfbeelden die de werkzaamheden van de nering illustreren: het lichten van het anker; erboven twee Boergondische kruisen. Treden van geveltop omgevormd tot gebogen verbindingen tussen gotische pinakels met kruisbloemversiering. Korfboogvormige deur in geprofileerde rechthoekige omlijsting op neuten voorzien van steektrap met ijzeren leuningen; korfboogveld boven deur met gesculpteerde karveel.

Zijgevel: verankerde bakstenen lijstgevel doorbroken met enkele kruiskozijnen; gootlijst onderbroken door getrapt dakvenster bekroond met overhoekse pinakel.

Achtergevel: verankerde bakstenen trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen, horizontaal geritmeerd door waterlijsten; kruiskozijnen onder gekoppelde ontlastingsbogen. Overwelfde kelder met gedrukte gewelven op zuilen, resten van gotische schoorsteenmantel.

 • DECAVELE J. 1973: Het Gildehuis der Vrije Schippers, Toerisme in Oost-Vlaanderen,, 78-82.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. & DAMBRE-VAN TYGHEM F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4na, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het gildehuis onderging een uitgebreide restauratie en herbestemming onder leiding van Callebaut-architecten. De restauratie was voltooid in 2019. Alle authentieke details bleven bewaard en werden in ere hersteld, zoals zichtbaar is in de zorgvuldige restauratie van de voorgevel in witte Balegemse kalksteen. Ook interieurelementen uit een eerdere restauratie van 1913 werden naar waarde geschat en gerestaureerd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Gildehuis der Vrije Schippers [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24761 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.