Gildehuis der Vrije Schippers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Windas
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Graslei
Locatie Graslei 14, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gildehuis der Vrije Schippers

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Gildehuis der Vrije Schippers

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1943.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1952.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994.

Beschrijving

Voormalig gildehuis der Vrije Schippers. Huis zogenaamd "Windas" van de gilde der molenaars, op hoek van Windassteeg en Graslei in 1530 gekocht door deken van de gilde der Vrije Schippers die een nieuwe gevel liet ontwerpen door bouwmeester Christoffel van den Berghe. Eigenlijke huis, zij- en voorgevel vernieuwd door Elooi de Key. Dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (leien), gedateerd 1531 op banderol boven deur. Bepleistering uit het vierde kwart van de 18de eeuw of eerste kwart van de 19de eeuw in 1820 weggenomen door P.J. Goetghebuer; voorgevel gerestaureerd in 1904 door E. Mortier en A. Van Hoecke; rest van het huis vernieuwd in 1907-1911. Trapgevel volledig opgetrokken uit Balegemse zandsteen, evenals het Metselaarshuis in Brabantse gotiek. Kelderverdieping met vensters en kelderdeur met trap. Kruiskozijnen vensters gevat tussen zuiltjes met geprofileerde basis waarop korfbogen rust en met laatgotisch traceerwerk of drielobben; op bovenverdieping lopen zuiltjes door en verdelen borstwering in panel en met gesculpteerde wapenschilden van de drie gebieden waarover Keizer Karel regeerde, van Vlaanderen en van Gent en wapenspreuk van de Keizer: "Plus oultre". Waterlijsten dekken beneden- en bovenverdieping af. Geveltop opengewerkt met bolkozijnen zoldervensters en panelen met gotisch maaswerk. Hoeken ingenomen door monumentale reliëfbeelden die de werkzaamheden van de nering illustreren: het lichten van het anker; erboven twee Boergondische kruisen. Treden van geveltop omgevormd tot gebogen verbindingen tussen gotische pinakels met kruisbloemversiering. Korfboogvormige deur in geprofileerde rechthoekige omlijsting op neuten voorzien van steektrap met ijzeren leuningen; korfboogveld boven deur met gesculpteerde karveel.

Zijgevel: verankerde bakstenen lijstgevel doorbroken met enkele kruiskozijnen; gootlijst onderbroken door getrapt dakvenster bekroond met overhoekse pinakel.

Achtergevel: verankerde bakstenen trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen, horizontaal geritmeerd door waterlijsten; kruiskozijnen onder gekoppelde ontlastingsbogen. Overwelfde kelder met gedrukte gewelven op zuilen, resten van gotische schoorsteenmantel.

  • DECAVELE J. 1973: Het Gildehuis der Vrije Schippers, Toerisme in Oost-Vlaanderen,, 78-82.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Graslei

Graslei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.