Kasteel Leeuwenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Drongen
Straat Beekstraat
Locatie Beekstraat 46, 46F, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Leeuwenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als erfgoedlandschap Erfgoedlandschap Leeuwenhof

Deze aanduiding is geldig sinds 23-05-2012.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig kasteel zogenaamd "Leeuwenhof". In 1946 aangekocht door de heer De Craene voor de oprichting van "Jongensstad", een tehuis voor ouderloze kinderen. Kasteel in die jaren nagenoeg totaal verbouwd en domein bebouwd met enkele afzonderlijke huizen en gebouwen, waaronder een klaslokaal naar ontwerp van Huib Hoste, van 1949, speciaal te vermelden valt en dat nu mits een kleine aanpassing dienst doet als kapel.

  • SMETS M. 1972: Huib Hoste voorvechter van een vernieuwde architectuur, Brussel, 138.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1983

Aanvullende informatie

Het klaslokaal ontworpen door architect Hoste onderging een volgende functiewijziging en doet tegenwoordig (2014) dienst als jeugdhuis. Het park wordt door Herman Van den Bossche beschreven in de publicatie VERMEULEN A. 1988: De Leie. Natuur en cultuur, Tielt.

Lanclus, Kathleen (05-05-2014 )

Relaties

maakt deel uit van Beekstraat

Beekstraat (Gent)

is gerelateerd aan Bomengroep van Kaukasische vleugelnoot Kasteel Leeuwenhof

Beekstraat 46 (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.