Stadswoning gedateerd 1632

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Jan van Eyckplein
Locatie Jan van Eyckplein 5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning, gedateerd 1632

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Eén van de laatste voorbeelden van Brugse baksteengotiek, hier echter met barokgetinte cartouches in plaats van laatgotisch maaswerk in de boogvelden. Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaarcartouches "anno 1632" in de boogvelden verwijzen naar de oude kern. 1878: historiserende reconstructie. Consoliderende "Kunstige Herstelling" respectievelijk in 1992 naar ontwerp van architecten L. en A. Dugardyn (Brugge) en in 1997 naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge). Bakstenen trapgevel (respectievelijk 8 treden en 7 treden + 1 topstuk); verwerking van zandsteen voor kruiskozijnen, basissen van Brugse travee. Variant op type II, hier met doorgetrokken middenpenant en getrapte bekroning.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1323/1991, nr. 68/1997.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 102, 226.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 132.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 146.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Jan van Eyckplein

Jan van Eyckplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.