erfgoedobject

Huis de Kat

bouwkundig element
ID: 29461   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29461

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis de Kat
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017

Beschrijving

Zogenaamd "de Kat", zie topstuk. Opgetrokken als "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. Dollé (Brugge) met gevelopstand aansluitend bij nummers 10 en 11. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende herstelling van 1983 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) onder meer restauratie van de twee zijtrapgevels en de dakkapel.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 30 juni 1999.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 129/1886, nr. 36/1898, nr. 609/1924, nr. 545/1961, 552/1983; Kaarten en plannen, nr. 12.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 107-108.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 215.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis de Kat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29461 (Geraadpleegd op 05-06-2020)