Huis van Antwerpen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Vlamingstraat
Locatie Vlamingstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis van Antwerpen

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis van Antwerpen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Vlamingstraat. Zogenaamd "Huis van Antwerpen". Laatgotisch diephuis van drie + drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien, dakkapel met puntgevel), van circa 1500. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1882.

Verankerde, witbeschilderde bakstenen tuitgevel met schouderstukken. Verticaal karakter mede door indeling volgens Brugse travee, type I; boogveldversiering met driepasbogen op de bovenverdieping. Rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten. Hoeknis met Mariabeeld. Aangepaste pui met entresol; voordien met uitkragende verdieping op vijf + vier dichtgemetselde segmentbogen. Achtergevel: trapgevel (zeven trappen + topstuk).

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002063.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 198/1882.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 287-288.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

maakt deel uit van Vlamingstraat

Vlamingstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.