Burgerhuis gedateerd 1731

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Philipstockstraat
Locatie Philipstockstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis, gedateerd 1731

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag + entresol onder zadeldak (leien), in klauwstukken gedateerd "17/31"; volgens Devliegher zou dit jaartal echter 1732 moeten zijn. Oorspronkelijk gebouwd op Markt nummer 19 maar in 1912 afgebroken en in 1925-1926 hier herbouwd onder leiding van architect E. Schelstraete (Brugge) als conciërgerie van het "Bestuur Bruggen en Wegen", Markt nummer 1. Met arduin beklede klokgevel onder een gebogen fronton, geflankeerd door voluten met bolspitsen. Verticale ritmering door hoekbanden en doorgetrokken penanten van de gekoppelde muuropeningen; horizontale geleding door kordons. Geprofileerde rondboogdeur in het middenrisaliet; vleugeldeur met verzorgd houtwerk onder meer waaiervormig bovenlicht en accoladevormige tussendorpel met schelpmotief.

  • Ministerie Openbare Werken, Regie der Gebouwen.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 288.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

maakt deel uit van Philipstockstraat

Philipstockstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.