erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
29591
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29591

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag + entresol onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1800 na het verdwijnen van de Sint-Pieters- of Wisselbrug. 1853: vervangen van de oorspronkelijke pui met centrale ingang en twee bolle vensters; huidige arduinen pui met entresol naar ontwerp van architect M. De Meester (Brugge) van 1938. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1992 naar ontwerp van ir.-architect J. De Graeve (Brugge) onder meer schilderen van het parement en herstellen van lijstwerk op basis van resterende sporen.

Laatclassicistische lijstgevel met empire-inslag; vrij uitzonderlijk baksteenrood parement met horizontale imitatievoegen, aangebracht met het oog op de latere, niet uitgevoerde bepleistering. Op tweede bouwlaag, gevelbreed balkon met smeedijzeren hek in plaats van verticale spijlen; rondboogvensters met geprofileerde witbeschilderde archivolt op doorgetrokken imposten. Haast vierkante bovenvensters met sierlijke vensterleuningen rustend op lekdrempels op consoles. Kroonlijst op klossen.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
 • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2360/1990.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2/1853, nr. 312/1938.
 • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 161-162.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 288.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Markt en Burg

 • Is deel van
  Philipstockstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29591 (Geraadpleegd op )