Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Philipstockstraat
Locatie Philipstockstraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beschrijving

Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag + entresol onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1800 na het verdwijnen van de Sint-Pieters- of Wisselbrug. 1853: vervangen van de oorspronkelijke pui met centrale ingang en twee bolle vensters; huidige arduinen pui met entresol naar ontwerp van architect M. De Meester (Brugge) van 1938. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1992 naar ontwerp van ir.-architect J. De Graeve (Brugge) onder meer schilderen van het parement en herstellen van lijstwerk op basis van resterende sporen.

Laatclassicistische lijstgevel met empire-inslag; vrij uitzonderlijk baksteenrood parement met horizontale imitatievoegen, aangebracht met het oog op de latere, niet uitgevoerde bepleistering. Op tweede bouwlaag, gevelbreed balkon met smeedijzeren hek in plaats van verticale spijlen; rondboogvensters met geprofileerde witbeschilderde archivolt op doorgetrokken imposten. Haast vierkante bovenvensters met sierlijke vensterleuningen rustend op lekdrempels op consoles. Kroonlijst op klossen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2360/1990.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2/1853, nr. 312/1938.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 161-162.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 288.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

maakt deel uit van Philipstockstraat

Philipstockstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.