Stadswoning met woontoren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spiegelrei
Locatie Spiegelrei 5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning met woontoren

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning met woontoren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), fasegewijs tot stand gekomen. Oudste gebouw met bijhorende woontoren uit de eerste helft van de 13de eeuw uitgebreid tot tegen de rooilijn in de loop van de eerste helft van de 14de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van verbouwingen tussen 15de en 17de eeuw, onder meer verhogen van balklaag tussen begane grond en tweede bouwlaag. 1635: grondige verbouwing naar aanleiding van het bouwen van het buurpand nummer 6. 1851: verbouwen van trapgevel tot huidige lijstgevel. Bepleisterde en witbeschilderde schermgevel boven grijze plint van het souterrain met hoge beluikte steekbogige kelderopening. Rechthoekige muuropeningen; bewaard 19de-eeuws houtwerk en sierlijke gietijzeren vensterleuningen.

Interieur. Vooraan kelder, ingedeeld door drie zandstenen zuilen met eenvoudige kapiteel in twee beuken en vier traveeën, in rechter zijgevel drie kaarsnissen. Op eerste verdieping spitsboogvenster gevat in een spitsboognis met rondstaaf- en kraalprofiel. Voorts 19de-eeuwse aankleding. Aangepaste dakkap.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen,Verslag bouwhistorisch onderzoek door D. Van Eenhooge, 7 oktober 1998.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 120/1851.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 374.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei

Spiegelrei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.