Huis De Witte Monnik

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spiegelrei
Locatie Spiegelrei 6, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning De Witte Monnik

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis zogenaamd "De witte Monnik", zie cartouche. Breedhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leipannen). Jaarcartouche 1636. In de loop van de 19de eeuw wijzigen van de begane grond en verlagen van de vensters op tweede bouwlaag. 1914: verfraaiende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) onder meer ontpleisteren van de gevel, grondig verbouwen begane grond, opnieuw invoegen van kozijnconstructies en plaatsen van cartouches. 1997: consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge).

Trapgevel (8 treden + topstuk); verankerde gele baksteenbouw met decoratief gebruik van rode baksteen voor de afwerking van de travee-nissen en van zandsteen voor kozijnconstructies, kraagstenen, basissen en ornamenten als cartouches. Overkragende bovenbouw op korfboogfries met kraagstenen. Brugse travee, type III; op tweede bouwlaag en in top cartouches, op derde bouwlaag gekoppelde rondboogjes aanzettend op kraagstenen. Lage steekboogdeur met vierkant bovenlicht; links spleetvormige opening.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2903/1997.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 34/1914.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 374.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei

Spiegelrei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.