erfgoedobject

Burgerhuis In Slype

bouwkundig element
ID
29798
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29798

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis In Slype
  Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis In Slype
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017

Beschrijving

Zogenaamd "In Slype". Diephuis van drie traveeën en begane grond + entresol en één bouwlaag onder zadeldak. Klokgevel gedateerd "17 / 16" zie jaartal, in plaats van van een uitkragende houten gevel zie bewaarde balklagen. Kern uit de 13de tot 14de eeuw volgens sporen in zijmuren. Latere wijzigingen onder meer in 1956 naar ontwerp van architect V. Rodriguez (Brussel), terugbrengen van de begane grond naar de vormgeving van vóór 1905, zijnde met entresol. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1978-1983 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) onder meer verwijderen pleisterlagen, herstellen metselwerk en kleurstelling op basis van sporen. Baksteenrood beschilderde klokgevel met driehoekig fronton, in classicerende barokstijl. Gebruik van natuursteen en steen van Vaurion als restauratiesteen. Pilasterindeling in de tussen gekorniste kordons gevatte registers. Licht getoogde bovenvensters in vlakke omlijstingen met oren, neuten en druiplijst. Centraal, breder venster voorzien van balkon met marmeren balustrade. Borstweringen van bovenvensters met panelen in Lodewijk XIV-stijl. Voluten van topbekroning versierd met florale motieven en sedert 1983 bekroond met siervazen.

Interieur. Onder hoofdgebouw, tweebeukige kelder van drie traveeën overkluisd met bepleisterde bakstenen graatgewelven op gordelbogen steunend op twee middenzuilen met vierkante dekplaat. Sporenkap, waarvan de kepers in het voorste gedeelte verbonden zijn door telkens drie hanenbalken, vermoedelijk uit de 16de eeuw.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monunentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 9 april 1999.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, 525/1956, nr. 1692/1978.
 • CONSTANDT L. (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 192-193.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 385-386 en p. 390.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

 • Is deel van
  Markt en Burg

 • Is deel van
  Steenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis In Slype [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29798 (Geraadpleegd op 08-03-2021)