Burgerhuis In Slype

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Steenstraat
Locatie Steenstraat 20, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis In Slype

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis In Slype

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beschrijving

Zogenaamd "In Slype". Diephuis van drie traveeën en begane grond + entresol en één bouwlaag onder zadeldak. Klokgevel gedateerd "17 / 16" zie jaartal, in plaats van van een uitkragende houten gevel zie bewaarde balklagen. Kern uit de 13de tot 14de eeuw volgens sporen in zijmuren. Latere wijzigingen onder meer in 1956 naar ontwerp van architect V. Rodriguez (Brussel), terugbrengen van de begane grond naar de vormgeving van vóór 1905, zijnde met entresol. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1978-1983 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) onder meer verwijderen pleisterlagen, herstellen metselwerk en kleurstelling op basis van sporen. Baksteenrood beschilderde klokgevel met driehoekig fronton, in classicerende barokstijl. Gebruik van natuursteen en steen van Vaurion als restauratiesteen. Pilasterindeling in de tussen gekorniste kordons gevatte registers. Licht getoogde bovenvensters in vlakke omlijstingen met oren, neuten en druiplijst. Centraal, breder venster voorzien van balkon met marmeren balustrade. Borstweringen van bovenvensters met panelen in Lodewijk XIV-stijl. Voluten van topbekroning versierd met florale motieven en sedert 1983 bekroond met siervazen.

Interieur. Onder hoofdgebouw, tweebeukige kelder van drie traveeën overkluisd met bepleisterde bakstenen graatgewelven op gordelbogen steunend op twee middenzuilen met vierkante dekplaat. Sporenkap, waarvan de kepers in het voorste gedeelte verbonden zijn door telkens drie hanenbalken, vermoedelijk uit de 16de eeuw.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monunentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 9 april 1999.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, 525/1956, nr. 1692/1978.
  • CONSTANDT L. (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 192-193.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 385-386 en p. 390.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenstraat

Steenstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.