Burgerhuis De Ramont

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Vlamingstraat
Locatie Vlamingstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis De Ramont

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Ramont

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "De Ramont" naar ontwerp van architect J.B. Rudd van circa 1850 als verbouwing van gotische tuitgevel met Brugse travee, type I en bijhorend achterhuis voorzien van traptoren die nog ten dele bestaat. Diephuis van drie traveeën en gelijkvloerse verdieping met entresol, tweede bouwlaag en mezzanino onder afgewolfd zadeldak. Bepleisterde en beigebeschilderde lijstgevel met neoclassicistische inslag. Op tweede bouwlaag, gevelbreed balkon op zware consoles; rondboogvensters in verfijnd entablement met bekronende bustemedaillons van koningen tussen decoratief versierde voluten. Haast vierkante mezzaninovensters in geprofileerde omlijsting. Kroonlijst op klossen bezet met acanthusbladeren, tandlijst en eenvoudige fries met spiegels. Winkelpui met entresol en dieper geplaatst portaal. Winkelinterieur met bewaard 19de-eeuws plafondlijstwerk.

Achterhuis uit de 15de eeuw (?) van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) tussen aandaken. Verankerde bakstenen lijstgevel gemarkeerd door Brugse travee, type I; afgeschuinde dagkanten. Links, deels ingebouwde achtzijdige traptoren heden vlak afgedekt; verankerde baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor de waterlijsten van de rechthoekige venstertjes.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 1999.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 410.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

maakt deel uit van Vlamingstraat

Vlamingstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.