Café De Munte met achterhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Vlamingstraat
Locatie Vlamingstraat 11, 11A, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café De Munte met achterhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Café De Munte met achterhuis: gevels en bedaking
gelegen te Vlamingstraat 11 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beschrijving

Voormalig wijntaverne "De Munte". Gotisch diephuis van vijf traveeën, een hoge gelijkvloerse verdieping en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) en achterliggend diephuis. Gevel met grotendeels vernieuwd kalkzandstenen parement opklimmend tot eind 15de eeuw. Tot 1884: enkelhuisopstand en tracering boven benedenvensters. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1952 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge): onder meer verplaatsen van de deur naar de middentravee waardoor de huidige dubbelhuisopstand ontstond en een deuromlijsting naar neogotisch patroon; verlagen van benedenvensters en opnieuw invoegen van bolkozijnen, en aanbrengen van maaswerk naar analogie van het nog bewaarde. 1996: op bovenverdieping blootleggen en herstellen van de moer- en kinderbalken, deels met korbelen en muurstijlen.

Verankerde gevel, boven de drie middentraveeën uitlopend in een verhoogde puntgevel met schouderstukken en geflankeerd door puntgeveltjes. Ritmerende Brugse travee, type I aanzettend op voetstukken en afgedekt met accolade-, rond- of spitsboog; maaswerk in de borstweringen en boogvelden. In de middelste geveltop twee blinde vensters; imposante, boven de zijgevels uitstekende schoorsteenschachten. Centrale neogotische deuromlijsting getypeerd door gedrukte tudorboog, accoladeboog en een gestileerde kruisbloem.

Interieur. Tweebeukige kelder, mogelijk 13de eeuw, van drie traveeën en met kruisribgewelven. Bewaarde balklagen; op de zolder een dubbel schaargebint, nokbalk, vliering en hanenbalkjes.

Achterhuis met puntgevel uitziend op de binnenplaats. Eenbeukige kelder met tongewelf. 19de-eeuws salon met lijstwerk in second-empirestijl en plafondschildering in trompe-l'oeil met putti. Zolder met dubbele schaargebinten, één kant met kromhout, nokgebint en nokbalk.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202/9115.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 8 augustus 1994.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 21/1884.
  • CONSTANDT Luc (ed); BEERNAERT Brigitte; DUCHEYNE Frederika; ESTHER Jean-Pierre; GOEGEBUER Sibylla; RONSE Patrick; STRUYE Marleen, Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 159.
  • DEMAREST H., Het huis "De Munte" in de Vlamingstraat, in Brugs Ommeland, XVIII, 1, 1978, p. 39-65.
  • DEVOS P.; CONSTANDT L.; ESTHER J.P., Brugge, Herwonnen schoonheid, Tien jaar monumentenzorg te Brugge, 1975, p. 247 - 250.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 411.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

maakt deel uit van Vlamingstraat

Vlamingstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.