erfgoedobject

Stadswoning met achterhuis

bouwkundig element
ID
29883
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29883

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige wijntaverne "De Munte". Gotisch diephuis van vijf traveeën, een hoge gelijkvloerse verdieping en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) en achterliggend diephuis. Gevel met grotendeels vernieuwd kalkzandstenen parement opklimmend tot eind 15de eeuw. Tot 1884: enkelhuisopstand en tracering boven benedenvensters. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1952 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge): onder meer verplaatsen van de deur naar de middentravee waardoor de huidige dubbelhuisopstand ontstond en een deuromlijsting naar neogotisch patroon; verlagen van benedenvensters en opnieuw invoegen van bolkozijnen, en aanbrengen van maaswerk naar analogie van het nog bewaarde. 1996: op bovenverdieping blootleggen en herstellen van de moer- en kinderbalken, deels met korbelen en muurstijlen.

Verankerde gevel, boven de drie middentraveeën uitlopend in een verhoogde puntgevel met schouderstukken en geflankeerd door puntgeveltjes. Ritmerende Brugse travee, type I aanzettend op voetstukken en afgedekt met accolade-, rond- of spitsboog; maaswerk in de borstweringen en boogvelden. In de middelste geveltop twee blinde vensters; imposante, boven de zijgevels uitstekende schoorsteenschachten. Centrale neogotische deuromlijsting getypeerd door gedrukte tudorboog, accoladeboog en een gestileerde kruisbloem.

Interieur. Tweebeukige kelder, mogelijk 13de eeuw, van drie traveeën en met kruisribgewelven. Bewaarde balklagen; op de zolder een dubbel schaargebint, nokbalk, vliering en hanenbalkjes.

Achterhuis met puntgevel uitziend op de binnenplaats. Eenbeukige kelder met tongewelf. 19de-eeuws salon met lijstwerk in second-empirestijl en plafondschildering in trompe-l'oeil met putti. Zolder met dubbele schaargebinten, één kant met kromhout, nokgebint en nokbalk.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202/9115.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 8 augustus 1994.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 21/1884.
 • CONSTANDT Luc (ed); BEERNAERT Brigitte; DUCHEYNE Frederika; ESTHER Jean-Pierre; GOEGEBUER Sibylla; RONSE Patrick; STRUYE Marleen, Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 159.
 • DEMAREST H., Het huis "De Munte" in de Vlamingstraat, in Brugs Ommeland, XVIII, 1, 1978, p. 39-65.
 • DEVOS P.; CONSTANDT L.; ESTHER J.P., Brugge, Herwonnen schoonheid, Tien jaar monumentenzorg te Brugge, 1975, p. 247 - 250.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 411.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Markt en Burg

 • Is deel van
  Vlamingstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning met achterhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29883 (Geraadpleegd op )