Eclectisch hoekpand met café

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Cogels-Osylei
Locatie Cogels-Osylei 88, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch hoekpand met café

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het pand dat de hoek vormt van de Cogels-Osylei en de Guldenvliesstraat werd rond 1904 gebouwd naar ontwerp van Ch. De Roeck, als caféhuis voor F. Van Hombeeck, brouwer en burgemeester van Berchem. Het bouwdossier nummer 17 van 3 juni 1904 dat hiervan bewaard werd in het gemeentelijk archief van Berchem, is niet meer terug te vinden in het stadsarchief.

Het eclectische hoekpand telt twee bouwlagen onder een leien bedaking. De cafédeur zit in een afgeschuinde hoektravee, met links twee traveeën in de Guldenvliesstraat en drie traveeën in de Cogels-Osylei. Witte bakstenen lijstgevels met sierbanden in zwarte baksteen. Hardstenen plint en houten kroonlijst die doorbroken zijn door dakvensters met puntgevels in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Hardstenen kordonlijsten en doorlopende onderdorpels markeren de bouwlagen. De hoektravee is geaccentueerd door twee balkons. De rondbogige muuropeningen zijn ter hoogte van de gelagzaal van het café uitgewerkt als deurvensters. Het oorspronkelijke houten schrijnwerk is bewaard.

  • Gemeente-archief Berchem, doss. 17, 3 juni 1904.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 112-115.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 3.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Cogels-Osylei

Cogels-Osylei (Antwerpen)

is gerelateerd aan Eclectisch burgerhuis

Cogels-Osylei 82, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Eclectisch burgerhuis ontworpen door François Toen

Cogels-Osylei 84, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.