erfgoedobject

Naoorlogse sociale woonwijk Meiboomkwartier

bouwkundig geheel
ID
302161
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302161

Beschrijving

Volkswijk met 300-tal gezinswoningen en enkele bejaardenwoningen, opgetrokken tussen 1953 en 1956 in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel naar ontwerp van Roeselaarse architecten zoals Firmin Deschrijver(-Ryckebosch), Jules Van Peteghem, Ernest Apers, Emiel en Jos Delie en Adriaan Decan.

Bouwgeschiedenis en situering

Tussen 1953 en 1956 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel een wijk van 330 huizen, ten zuidwesten van de wijk De Meiboom die de gelijknamige maatschappij in 1922-1924 gebouwd had. 16 oktober 1955 werd de wijk officieel ingehuldigd (zie gedenksteen op de brug over de Coillievijverbeek). De wijk bestaat uit twaalf bouwfasen, met als ontwerpers voornamelijk Roeselaarse architecten zoals Firmin Deschrijver(-Ryckebosch) voor 44 bejaardenwoningen, 64 gezinswoningen en twee winkelhuizen, Jules Van Peteghem voor 54 gezinswoningen, Ernest Apers voor 52 gezinswoningen, Emiel Delie (bureau van de weduwe Alfons Van Coilie) voor 62 gezinswoningen, Adriaan Decan voor 50 gezinswoningen en Jos Delie voor 2 gezinswoningen. Begin 21ste eeuw werden de 44 bejaardenwoningen en tien woningen uit de jaren vijftig vervangen door nieuwbouw. Centraal in de wijk bleef een hoeve bewaard (Berkenstraat 7 en Sint-Jozefsstraat 117-119).

Typering en beschrijving

Het Meiboomkwartier is een typische naoorlogse volkswijk bestaande uit voornamelijk grondgebonden gezinswoningen met private groenzones in de vorm van voor- en achtertuinen, en enkele kleinere publieke groenzones. De huizen zijn vooral rijwoningen die per vier-, vijf of zes gekoppeld zijn, met enkele tweewoonsten ter opvulling van restpercelen. De woninggroepen staan regelmatig verspringend ingeplant en de architectuur kan bestempeld worden als baksteentraditionalisme: huizen van twee bouwlagen en twee traveeën onder een zadeldak van rode pannen, met gevels in de regionale gele baksteen (hier en daar verlevendigd met accenten in rode of zwarte baksteen of witsteen) en wit schrijnwerk. In het zuidwesten van de wijk bevonden zich 44 gekoppelde bejaardenwoningen van één bouwlaag in een aansluitende architectuur. Aan de Sint-Jozefsstraat bevonden zich enkele woningen voor grote gezinnen en ook twee winkelhuizen.

Evaluatie

Het Meiboomkwartier te Roeselare heeft een stedenbouwkundige en architecturale waarde als representatief voorbeeld van de typische naoorlogse volkswijk. Bepalende erfgoedelementen zijn de inplanting en de architecturale homogeniteit en schaal (laagbouw), het silhouet (zadeldaken) en de materialiteit (regionale, gelige baksteen).

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3330, Roeselare, Meiboomkwartier.
  • S.N. 1955: 2.000 Woningen S. Bouwmaatschappij "De Mandel" Botermarkt 11 Roeselare, Roeselare, 8-9 & 42-43.
  • VERMEULEN B. 1995: 75 jaar Bouwmaatschappij "De Mandel" 1920-1995, Roeselare, 49-55.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Naoorlogse sociale woonwijk Meiboomkwartier [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302161 (Geraadpleegd op 12-06-2021)