erfgoedobject

Karmelietenklooster

bouwkundig element
ID
30414
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30414

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Karmelietenklooster
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vismarkt en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Gebouwencomplex naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922; omvat van noord naar zuid: de kloosterkerk, aansluitende kloostervleugel met pand rondom binnentuin, en ommuurde omlopende tuin uitkomend op de Seminariestraat en de Vismarkt. Georiënteerd, eclectisch kerkgebouw met overwegend neobyzantijnse en neoromaanse stijlinvloeden.

De plattegrond ontvouwt: een westportaal, een middenbeuk van drie traveeën aansluitend bij een koor van twee traveeën met rechte sluiting, twee smallere zijbeuken van drie en een halve travee met halfronde absis, en een aanleunende toren ten noordoosten (kant Vismarkt). Baksteenbouw op plint van Atrechtse zandsteen. Afdekking door middel van leien zadeldaken. "Eigentijdse" interpretatie van byzantijnse vormentaal zie lantaarnvormige hoektorentjes (pseudominaret) van de westelijke puntgevel, en romaanse "ingrediënten" als rondboogportaal met archivolt op gekoppelde driekwartzuilen met knoppenkapiteel, tympaanvoorstelling met Sint-Jozef tussen Heilige Theresia van Avilla en Heilige Johannes van het Kruis onder het opschrift "Heilige Joseph beschermer van de Karmel-Orde", rondboogvensters eveneens met hoekzuiltjes, ronde oculi, en afdekkende rondbogen.

Neoromaanse toren met gekoppelde rondboognissen en rondbogige galmgaten onder omlopende druiplijst; bovenste geledingen met aflijnend baksteenfries, toegevoegd in 1929 naar ontwerp van vermeld architect; markant element aan Vismarkt. Deels witbepleisterd interieur, gekenmerkt door een neo-Byzantijnse ruimtewerking, onder meer door het gebruik van pseudo-koepels boven middenbeuk en eerste koortravee; zijbeuktravee onder haaks aansluitende tongewelven, begrensd door rondbogige bakstenen scheibogen op arduinen (?) bundelpijlers met uitgewerkt kapiteel. Bijzondere verering van de Heilige Albertus. Mobilair: voornamelijk neoromaans, zie biechtstoelen en preekstoel van natuursteen (?).

Eclectische, voornamelijk neogotisch geïnspireerde kloostervleugel van circa 20 traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) met houten dakkapellen. Verankerde baksteenbouw op plint van Atrechtse zandsteen. Ritmerende Brugse travee onder druiplijst. Aflijnend baksteenfries doorbroken door twee risalietvormende puntgevels. Rondboogvensters voornamelijk gekoppeld. Schouderboogdeur met bovenlicht in rondboogomlijsting met tandlijst, rustend op hoekzuiltjes met knoppenkapiteel.

Rechts, aansluitende omlopende tuinmuur van baksteen op plint van Atrechtse zandsteen, geritmeerd door middel van rechthoekige spaarvelden van donkere baksteen onder rechte en overhoekse muizentand, tussen lisenen; aan Patersstraat voorzien van rondboogportaal onder strek en druiplijst, op hoekzuiltjes met knoppenkapiteel en houten muurkapelletje met beeld van Heilige Theresia, ter hoogte van eerste travee; voorts rondboognissen, waarin wapenschilden, afkomstig van het vroegere seminarie, onder meer gedateerd 1699 met opschrift "Martinus Rambon XIII Yprensium Episcopus me posuit"; op de hoek met Seminariestraat, Marianisje "ANNO 1954" met schelpvulling, rolwerk en opschrift "Onbevlekte maagd en moeder, wees gegroet" op banderol; aan Seminariestraat, rondboogpoort met schamppalen en aan Vismarkt voorzien van roodbakstenen muurvakken.

  • Stedelijk Archief Ieper, 874.1, 17-18.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Karmelietenklooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30414 (Geraadpleegd op )