erfgoedobject

Holle weg bij Kruisgraaf

landschappelijk element
ID: 304210   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304210

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vanaf het kruispunt bij het Kruis van de Dries slingert een holle weg zich noordwaarts richting het plateau. De weg kruist een tweede holle weg, passeert de Kapel Tricherbeeldje en vervolgt zijn slingerend patroon tot voorbij de Kruisgraaf en verder richting Nederland. Het betreft een diep ingesneden aardeweg met steenslag die werd aangevoerd om erosie te vermijden. De steile taluds zijn beplant met hakhout van voornamelijk gewone es. Hoger op het plateau is de weg minder sterk ingesneden en zijn langs weerszijden meidoornhagen aangeplant op de perceelsgrens van de aangrenzende weilanden en laagstamboomgaarden. Deze holle weg vormt de historische verbinding tussen het dorp en de hoger gelegen landbouwgronden op de noordelijke helling.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg

 • Omvat
  Houtkant op talud langs weg

 • Is gerelateerd aan
  Holle weg bij Kruisgraaf

 • Is gerelateerd aan
  Veekeringen in 's-Gravenvoeren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Holle weg bij Kruisgraaf [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304210 (Geraadpleegd op 28-03-2020)