Veekeringen in 's-Gravenvoeren

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat
Locatie 's Gravenvoeren (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiegeschoren hagen, veekeringshagen
Contextperceelsgrenzen, weilanden
SoortCrataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)

Beschrijving

De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij weilanden. De functie van de weerhagen is het vee op de weide houden. Deze hagen langs perceelsgrenzen zijn op vele plaatsen in 's Gravenvoeren aanwezig. Ze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn beeldbepalende objecten in het Voerense landschap. Het netwerk van hagen refereert aan het historisch landschapsbeeld zoals nog zichtbaar op historische kaarten.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Tweede editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1880-1884, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Doorsteekweg naar Mennekesput

's Gravenvoeren (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg Altenbroek

's Gravenvoeren (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg bij Kruisgraaf

's Gravenvoeren (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg bij Kruisgraaf

's Gravenvoeren (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg Dalhemerweg

Dalhemerweg (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg Heuvelke

Heuvelke (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg Kinkenberg

Kinkenberg (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg Kinkenberg

Kinkenberg (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg naar Schophemerheide

Altenbroek (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg naar wegkruis

Kerkhofstraat (Voeren)

is gerelateerd aan Hoogstamboomgaard

Ketten zonder nummer, Schietekamer zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Hoogstamboomgaard

Heuvelke zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Hoogstamboomgaard

Lammerweg zonder nummer, Vitschen zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Hoogstamboomgaard

Ottegraeven zonder nummer, Schophem zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Hoogstamboomgaard

's Gravenvoeren (Voeren)

is gerelateerd aan Hoogstamboomgaard

Steenbos zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Hoogstamboomgaard

Kerkhofstraat zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Hoogstamboomgaard

Heuvelke zonder nummer, Hoffert zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Kapelweg naar Lynotkruis

Aubelsestraat (Voeren)

is gerelateerd aan Landbouwweg parallel met Roetsgraaf

's Gravenvoeren (Voeren)

is gerelateerd aan Moltweg naar 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

is gerelateerd aan Parallelweg met de Voer

's Gravenvoeren (Voeren)

is gerelateerd aan Parallelweg naar Schophem

's Gravenvoeren (Voeren)

is gerelateerd aan Verbindingsweg naar Oude Linde

Oude Linde (Voeren)

is gerelateerd aan Voetweg naar Hoogbos

's Gravenvoeren (Voeren)

is gerelateerd aan Weg naar Dalhemmerkruis

Steenbos (Voeren)

is gerelateerd aan Weg naar La Verte Heydt

's Gravenvoeren (Voeren)

is gerelateerd aan Weg naar Steenboskapel

Steenbos (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.