Holle weg naar voorde op de Gulp

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat
Locatie Teuven (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Ad hoc bescherming cultuurhistorisch landschap 2016 (01-01-2016 - 31-12-2016).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict Vallei van de Gulp bij Teuven

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In het centrum van Nurop leidt een asfaltweg naar beneden naar de vallei van de Gulp. De weg steekt de beek over en slingert als onverharde weg omhoog naar de beboste Nuropperberg. Deze bosweg komt uit bij de Gieveldstraat vlakbij de gelijknamige Hoeve Gieveld. Deze weg vormt de historische verbinding tussen het gehucht Nurop en de ontginningshoeve Gieveld en passeerde via een voorde of doorwaadbare plaats de beek de Gulp. De holle weg is diep ingesneden in de helling ten oosten van de Gulp. De taluds van de holle weg zijn beplant met bijzonder omvangrijke hakhoutstoven van onder andere beuk, gewone es en haagbeuk.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

omvat Geknotte boswilg en hakhout van hazelaar

I gen Treut zonder nummer (Voeren)

omvat Opgaande eik als kruisboom

I gen Treut zn (Voeren)

omvat Opgaande es als hoekboom bij voorde

I gen Treut zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Hakhout van haagbeuk langs holle weg

Teuven (Voeren)

is gerelateerd aan Houtkant op talud holle weg

Teuven (Voeren)

is gerelateerd aan Lage knotboom van beuk bij holle weg

Teuven (Voeren)

is gerelateerd aan Rij knothaagbeuken langs holle weg

I gen Treut zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn in Teuven

Teuven (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.