erfgoedobject

Veekeringen van meidoorn in Teuven

landschappelijk element
ID: 131934   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131934

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving
  Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Kloosterhof: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld landschapsatlasrelict Vallei van de Gulp bij Teuven
  Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008

Beschrijving

De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij weilanden en beweide hoogstamboomgaarden. De functie van de weerhagen is het vee op de weide houden. Deze hagen langs perceelsgrenzen zijn op vele plaatsen in Teuven aanwezig. Ze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn beeldbepalende objecten in het Voerense landschap. Het netwerk van hagen refereert aan het historisch landschapsbeeld zoals nog zichtbaar op historische kaarten.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Tweede editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1880-1884, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert, Vanmaele, Nele
Datum  : 2010


Relaties

 • Is deel van
  Gulpvallei met omgeving

 • Is deel van
  Teuven

 • Omvat
  Gelegde meidoornhaag

 • Is gerelateerd aan
  Holle weg naar voorde op de Gulp

 • Is gerelateerd aan
  Hoogstamboomgaard

 • Is gerelateerd aan
  Veekeringen van meidoorn

 • Is gerelateerd aan
  Voetweg naar Varen

 • Is gerelateerd aan
  Voetweg van Nurop naar Teuven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Veekeringen van meidoorn in Teuven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131934 (Geraadpleegd op 09-08-2020)