erfgoedobject

Gemeentehuis van Dworp

bouwkundig element
ID
304467
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304467

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gemeentehuis van Dworp in eclectische stijl, opgetrokken omstreeks 1900 naar ontwerp van Henri Jacobs.

Historiek

De gemeenteraadbesprekingen hadden in Dworp tot 1845 plaats in herberg 'De Zwaan' gelegen rechtover het huidige gemeentehuis. In 1900-1902 werd een nieuw gemeentehuis gebouwd op de plaats van de afgebroken kerk. De architect was Henri Jacobs uit Brussel (Schaarbeek). Net afgestudeerd maakte hij deel uit van een groep jonge architecten die projecten onder provinciale controle uitvoerden waardoor zijn vroegste oeuvre zich in Vlaams-Brabant bevindt. Het gemeentehuis van Dworp is een opmerkelijk voorbeeld van dat vroege oeuvre (1888-1914) dat gekenmerkt wordt door de combinatie van traditionele elementen met details in art nouveau. De ijzerzandsteen van de oude kerk werd verwerkt in het nieuwe gemeentehuis voor de plint, muurbanden en negblokken. Het haantje van de kerk kwam op het dak van het gemeentehuis terecht. In 1958 werd de raadzaal volledig gerenoveerd en heringericht naar ontwerp van AVEMA uit Brussel. Van die herinrichting bleef niets bewaard door de herbestemming van het gebouw als kinderopvang.

Beschrijving

Vrijstaand bakstenen gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. De lijstgevel wordt geritmeerd door de vooruitspringende inkomtravee en de omlopende vensternissen. De horizontale belijning wordt gevormd door de doorlopende plint, de sgraffiti en de gevellijst onder de kroonlijst. De gevel werd opgetrokken in geglazuurde baksteen en gerecupereerde ijzerzandsteen. De vooruitspringende ingangstravee die uitloopt op een trapgevel wordt gekenmerkt door het gebruik van verjongende steunberen met hardstenen afzaten, een omlopende vensternis waarbinnen de rondbogige poort, een hardstenen balkon met balkonvenster en een blind boogveld met de afbeelding van de Brabantse leeuw in sgraffito gevat zijn. In de geveltop staat het wapenschild van Dworp afgebeeld, uitgevoerd in hardsteen. De andere geveltraveeën worden gekenmerkt door verticale omlopende vensternissen waarin de vensters gevat zijn, rechthoekige en tweeledige ramen op de benedenverdieping en vensters met segmentboogvormige bovenlichten op de bovenverdieping. De borstweringen werden gedecoreerd met sgraffiti die bouwberoepen voorstellen. Details als vensterstijlen, onder- en bovendorpels, afdekstenen, druiplijst en afsluitingen van de steigergaten, zijn uitgevoerd in blauwe hardsteen. Op de muurdammen gesmede sierankers.

De achtergevel werd opgetrokken uit rode baksteen. De ongedecoreerde lijstgevel wordt net als de voorgevel geritmeerd door vensternissen waarin de rechte vensters op de benedenverdieping en segmentboogvormige vensters op de bovenverdieping gevat zijn. Dorpels, lateien en middenstijlen zijn uitgevoerd in blauwe hardsteen. De zijgevels zijn uitgewerkt als trapgevels in dezelfde materialen als de voorgevel.

In het interieur bleef de structuur met een centrale hal met de eretrap en een gang langs de achtergevel bewaard. De kantoorruimten werden langs de straatzijde van het gebouw ingeplant. Op de bovenverdieping was de gemeenteraadszaal gevestigd. Uit de bouwperiode bleven de inkompartij met houten buiten- en binnenschrijnwerk, tochtportaal, vloer en de eretrap bewaard. Op de bovenverdieping is de ruimte van de gemeenteraadszaal herkenbaar maar heringericht voor het kinderonthaal dat er nu georganiseerd wordt.

  • Gemeentearchief Beersel, Gemeentearchief Dworp Dossier (ver)bouw(ing) gemeentehuis.
  • BRASSINE J. 1991: Beersel, onze 5 deelgemeenten op de drempel van de 20e eeuw, s.l.
  • JURION-DE WAHA F. 2013: Le petit monde de l’architecte Henri Jacobs 1864-1935 Au coeur de l’art nouveau à Bruxelles, Brussel.
  • S.N. 1935: Toerisme 16.4.
  • S.N. 1958: Geschiedenis van Huizingen en zijn kasteel, De Brabantse Folklore 138.
  • THEYS C. 1948: Geschiedenis van Dworp, Brussel.
  • VERBESSELT J. 1986: Verdwenen en verplaatste dorpscentra in Brabant, Eigen schoon en de Brabander 68.1-3, 1-26.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis van Dworp [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304467 (Geraadpleegd op 18-05-2021)