Pastorie Sint-Martinusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oosterzele
Deelgemeente Balegem
Straat Pastorieberg
Locatie Pastorieberg 2, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Oosterzele (actualisaties: 09-04-2008 - 10-04-2008).
  • Adrescontrole Oosterzele (adrescontroles: 27-02-2008 - 27-02-2008).
  • Inventarisatie Oosterzele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Martinusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 14-07-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zijdelings aan de straat palende pastorie. Met de rechter zijgevel haaks aangebouwd tegen wat rest van de oude pastorie. Achterliggende ommuurde tuin. Hoog bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op kelderverdieping, onder zadeldak (leien), in neoromaans getinte stijl, volgens archiefstukken opgetrokken naar ontwerp van architect Edmond de Perre Montigny van 1871.

Lijstgevel begrensd door hoekpilasters. Licht uitspringende deurrisaliet eindigend op een puntvormig dakvenster met hardstenen topaflijning en bekronende kruisbloem. Rondboogvormige muuropeningen met pseudo-bovenlichten: imitatie-traceerwerk met hele en halve cirkels. Vensters op hardstenen afzaat. Deur in een geprofileerde hardstenen omlijsting en onder een gebogen druiplijst op vierkante consooltjes; houten traceerwerk in het bovenlicht. Baksteendecoratie op de fries onder de gekorniste houten kroonlijst. Gelijkaardige maar soberder uitgewerkte en licht aangepaste achtergevel. Rondboogvormig boven- en kleiner zoldervenster in de zijpuntgevel.

Van de oude pastorie uit 18de eeuw bleef het volume van de benedenverdieping (zeven traveeën) behouden, heden met plat dak (golfplaten), nieuw bakstenen gevelparement en een recente garagepoort in de twee rechtertraveeën. Zichtbare sporen van oud bakstenen metselwerk met zandstenen hoekblokken in de linker zijgevel. Bewaarde getoogde voordeur in een gewitte zandstenen omlijsting met sponning, getralied bovenlicht; smeedijzeren, geajoureerd deurslotplaatje met Christusmonogram.

Tegen de achterzijde van de tuin, in de omheiningsmuur geïncorporeerd deel van een gevel van een vroeger bijgebouw. Lage rechthoekige deur en twee getraliede vensters (gedicht) met zandstenen dorpels. Voorts nog een radvenster boven een op het grondniveau van de tuin aanzettende spitsboog.

  • Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 153.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Aanvullende informatie

Het interieur heeft een voor de tweede helft van de 19de eeuw typische L-structuur. Alle kamers op de gelijkvloerse verdieping behielden hun stucwerk. Het pand behield zijn oorspronkelijk binnenschrijnwerk met houtimitatie, muren en pilasters met marmerimitatie en schouwen.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002268, Pastorieën (MERTENS J., 2004).

Mertens, Joeri (14-07-2004 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Balegem

Balegem (Oosterzele)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.