Den Scilt van Oostenrijck en den Jonghen Moriaen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Koepoortstraat
Locatie Lange Koepoortstraat 21, 25, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Den Scilt van Oostenrijck en Den Jonghen Moriaen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Den Scilt van Oostenrijck en Den Jonghen Moriaen: bovengevels en daken
gelegen te Lange Koepoortstraat 25 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Samenstel van twee traditionele diephuizen genaamd "den Scilt van Oostenrijck" en "den Jonghen Moriaen" (1534), die opklimmen tot de tweede helft van de 16de of het eerste kwart van de 17de eeuw. Aan de binnenplaats bevinden zich twee vleugels met een traditionele kern van twee bouwlagen uit dezelfde periode, waarvan de noordvleugel is verhoogd, en de in 2011 ingestorte oostvleugel is heropgebouwd. "Den Scilt van Oostenrijck" en "den Jonghen Moriaen", gerenoveerd tot woonresidentie waarvoor een bouwvergunning uit 2005, vormen een ensemble met de aanpalende huizen ”Wapen van Oostenrijk”, “Swert Lam” en “Casteel van Hoochstraeten”.

De heer A. Bossuwé liet de trapgevels van "den Scilt van Oostenrijck" en "den Jonghen Moriaen" ingrijpend restaureren naar een ontwerp door de architect John Voet uit 1918. Hiervoor kreeg hij een toelage van de Stad Antwerpen uit het fonds Robert Joostens, een schenking uit 1895, waarmee vóór de Eerste Wereldoorlog ook meerdere gevels op de Grote Markt waren heropgebouwd. De werken betroffen het decaperen, herstellen en aanvullen van het zandsteenparement, en de reconstructie van de kruiskozijnen. Het parement van de tweede verdieping en beide geveltoppen werd volledig vernieuwd met gebruik van witte natuursteen. Verder onderging het interieur grondige wijzigingen, en werd een vandaag verdwenen winkelpui in art-nouveaustijl aangebracht, waarvoor Voet al in 1917 het ontwerp tekende. Van deze architect zijn in Antwerpen bouwprojecten geïdentificeerd uit de jaren 1905 tot 1919. Van 1910 tot 1914 was hij als huisarchitect verbonden aan Naamlooze Bouw- Crediet- en Spaarmaatschappij "Voorspoed", die woningen en villa’s bouwde in diverse nieuwbouwwijken te Antwerpen zowel als in Sint-Mariaburg, in opdracht van particuliere klanten of voor verkoop ‘sleutel-op-de-deur’. In zijn ontwerpen bediende Voet zich zowel van de klassieke beaux-artsstijl als van de cottagestijl met art-nouveau-inslag.

Twee diephuizen van respectievelijk twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder parallelle zadeldaken (nok loodrecht op de straat, pannen). De gekoppelde trapgevels van acht treden met een overhoeks topstuk waarop een bolornament, hebben een parement uit witte natuursteen, met resten van de oorspronkelijke zandsteen op de eerste verdieping, verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. Registers van kruiskozijnen met kwartholle dagkanten en druiplijsten vanaf doorlopende waterlijsten op de eerste en tweede verdieping. De tweeledige, door omlopende waterlijsten gemarkeerde geveltoppen, wordt in het eerste register geopend door een drielicht met geprofileerde dagkanten. Kloosterkozijnen met druiplijsten flankeren het centrale rondboogluik met diamantkopimposten en -sluitsteen. Rechthoekig luik met geprofileerde dagkanten en druiplijst in de topgeleding. Verbouwde pui. Achtergevels: van het rechterpand is de trapgevel met drielicht in de tweeledige top bewaard; van het linker pand is de geveltop gesloopt en de bedaking afgesnuit.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lange Koepoortstraat

Lange Koepoortstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.