Café ontworpen door Alexis Sterck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt, Kerkstraat
Locatie Grote Markt 37, Kerkstraat 3, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met café Belfort

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Café ontworpen door Alexis Sterck

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

is deel van de bescherming als monument Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Typologiecafés
Stijlneobarok
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Voormalig "Estaminet Het Schaek", thans café "Belfort" beschermd als stadsgezicht bij MB van 07.06.1996 uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

Voorlaatste huis van huizenblok nummers 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad begin 1920 heropgebouwd werd in neo-Brabantse-barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920. Het huidige café "Belfort" gaat terug op de site van de 15de-eeuwse herberg "Het Schaak" (1483) dat tot de 19de eeuw zijn benaming behield. Het "Estaminet Het Schaek" met bepleisterde lijstgevel was een kleine woning van slechts twee bouwlagen die voor de Eerste Wereldoorlog door loods J. De Wilde, zoals het gevelopschrift aan de achtergevel vermeldde, werd uitgebaat. Na de brand van 1914 werd de woning in neobarokstijl met klokvormige schermgevel herbouwd. Opvallende deur gevat in een geblokte natuurstenen omlijsting en bekronend bovenlicht.

De sobere achtergevel (Kerkstraat nummer 3) met puntgevel onderscheidt zich vormelijk van de voorzijde en leunt stilistisch eerder bij de cottagestijl aan.

  • Stadsarchief Dendermonde, Modern gemeentearchief Dendermonde, 571.1/ 5.
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 59-76.
  • DE VLAMINCK A., De stad en de heerlijkheid van Dendermonde. Geschiedkundige opzoekingen, (heruitgave) Staden, 1998.
  • SMETS M. & VERBRUGGEN K., De wederopbouw van Dendermonde als constructie van een artificieel decor, in M&L, II, 5, 1983, p. 9-19.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 82-84.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.