Traditioneel diephuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Jodenstraat
Locatie Jodenstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning in traditionele stijl

Deze bescherming is geldig sinds 27-10-1982.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Traditioneel diephuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Traditioneel diephuis van vier/drie traveeën, een insteekverdieping en twee bouwlagen onder een zadeldak, mogelijk daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw. In 1844 werden de kruiskozijnen in opdracht van de heer A.F. Herckmans verlaagd, met verwijdering van de monelen en toevoeging van hardstenen lekdrempels. De architect Heliodore Leclef, die in het huidige Jodenstraat 46 gevestigd was en de voorgaande decennia meerdere huizen in de straat had opgetrokken, verbouwde in 1863 voor eigen rekening de begane grond. Het venster in de linker travee werd verlaagd tot deur, en in de twee middentraveeën kwam een inrijpoort. Daarbij verdween een barok, hardstenen rondboogpoortje met spiegelbogig bovenlicht uit de tweede helft van de 17de eeuw. Het pand onderging in opdracht van het echtpaar Ph. Hernould-Maes een restauratie tot eengezinswoning met winkel, naar een ontwerp door de architect Rutger Steenmeijer uit 1986, uitgevoerd in 1987-1990. Daarbij werden de garagepoort en deur teruggebracht tot kozijnen, weliswaar met tot de bovenlichten beperkte monelen, en kregen de bovenvensters hun oorspronkelijke vorm terug inclusief kruismonelen. Een reconstructie van het tot 1863 aanwezige barokpoortje bleef uit.

De trapgevel van tien treden met overhoeks topstuk, is opgetrokken in bak- en zandsteenbouw met speklagen, verankerd door muurankers met gekrulde spie. Sterk gerestaureerden en deels in witte natuursteen gereconstrueerde pui, met een korfboogportaal onder een gebogen waterlijst en een bolkozijn in de rechter travee, en resten van de oorspronkelijke zandstenen posten en wigvormige ontlasting. De bovenbouw in bak- en zandsteen wordt geopend door een register van kruiskozijnen met gereconstrueerde monelen, vernieuwde waterlijst, behouden kwarthol geprofileerde negblokken en wigvormige ontlasting. De door omlopende waterlijsten gelede geveltop heeft een rechthoekig drielicht met lager middenluik in de eerste geleding, en twee gesuperposeerde rechthoekige luiken in de topgeleding, alle met kwartholle negblokken en druiplijsten.

Boven het portaal werd in 2006 een vermoedelijk 18de-eeuwse Madonna uit beschilderde natuursteen geplaatst, die zwaar beschadigd in de stadsmagazijnen werd aangetroffen, maar waarvan de herkomst niet gekend is.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1844#47, 1863#427 en 86#87016.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Jodenstraat

Jodenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.