Traditioneel diephuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Jodenstraat
Locatie Jodenstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stadswoning in traditionele stijl

Deze bescherming is geldig sinds 27-10-1982.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, mogelijk daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw. Trapgevel (negen treden) met overhoeks topstuk, opgetrokken in bak- en zandsteenbouw met speklagen en kwartholle negblokken, verankerd door muurankers met gekrulde spie. In 1844 werden de kruiskozijnen in opdracht van de heer A.F. Herckmans verlaagd, met verwijdering van de monelen en toevoeging van hardstenen lekdrempels. Van een latere verbouwing dateerde een garagepoort in de twee middentraveeën en een tot deur verlaagd venster in de linker travee. Het pand onderging in opdracht van het echtpaar Ph. Hernould-Maes een restauratie tot eengezinswoning met winkel, naar een ontwerp door de architect Rutger Steenmeijer uit 1986, uitgevoerd in 1987-1990. Daarbij werden de garagepoort en deur teruggebracht tot kozijnen, weliswaar met tot de bovenlichten beperkte monelen, en kregen de bovenvensters hun oorspronkelijke vorm terug inclusief kruismonelen. Een reconstructie van de tot 1844 aanwezige tweede korfboogdeur bleef uit.

Sterk gerestaureerden en deels gereconstrueerde pui, met een korfboogportaal onder een gebogen waterlijst en een bolkozijn in de rechter travee, en resten van de oorspronkelijke zandstenen posten en wigvormige ontlasting. Bovenbouw in bak- en zandsteen, geopend door een register van kruiskozijnen met gereconstrueerde monelen, vernieuwde waterlijst, behouden negblokken en wigvormige ontlasting. De door omlopende waterlijsten gelede geveltop heeft een drielicht met lager middenvenster in de eerste geleding, en twee gesuperposeerde luiken in de topgeleding.

Boven het portaal werd in 2006 een vermoedelijk 18de-eeuwse Madonna uit beschilderde natuursteen geplaatst, die zwaar beschadigd in de stadsmagazijnen werd aangetroffen, maar waarvan de herkomst niet gekend is.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1844#47 en 86#87016.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Jodenstraat

Jodenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.